Co to jest fracht w transporcie?

Jednym z najczęstszych pojęć, z jakim można spotkać się w branży transportowej, jest fracht. To pojęcie powszechnie stosowane zwłaszcza w logistyce i oznacza płatność, jaką płatnik musi uiścić za przewiezienie ładunku z jednego miejsca na drugie. Stawka frachtowa może zależeć od wielu czynników, takich jak rodzaj towaru, odległość, szybkość dostawy czy warunki rynkowe.

Lepsze zrozumienie aspektów dotyczących frachtu pozwoli na bardziej efektywne planowanie oraz zarządzanie transportem. Warto więc dowiedzieć się, czym jest fracht oraz innych rzeczy związanych z tym zagadnieniem.

Co to jest fracht?

Fracht to nieodłączny element przemysłu transportowego, który odnosi się zarówno do przewożonego ładunku, jak i do opłaty za jego transport. Termin ten stosuje się w transporcie czy logistyce oraz najczęściej odnosi się do należności za przewóz towaru.

Pojęcie to można definiować na wiele sposobów w zależności od kontekstu. Jednak w największym uproszczeniu jest to opłata, jaką płatnik (nadawca lub odbiorca towaru) musi uiścić za transport ładunku z jednego miejsca na drugie.

Od czego zależy wysokość frachtu w transporcie drogowym?

Warto pamiętać, że wartości frachtu są różne i zależą od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest rodzaj towaru. Niektóre ładunki wymagają bowiem specjalnego sprzętu lub warunków, co może znacznie wpłynąć na cenę frachtu.

Na fracht wpływa także trasa. Im jest ona dłuższa oraz bardziej skomplikowana, jego wartość może być wyższa. Dostawy, które mają być zrealizowane w szybszym tempie, również zazwyczaj podnoszą cenę frachtu.

Fracht w transporcie drogowym jako przewożony ładunek

Należy jednak pamiętać, że słowo „fracht” odnosi się nie tylko do opłaty za przewiezienie ładunku. W niektórych kontekstach, zwłaszcza w morskim, to pojęcie może być również rozpatrywane jako całość przewożonego towaru. W takiej sytuacji fracht odnosi się do ładunku transportowanego przy pomoc statku, pociągu, samolotu, ciężarówki oraz wielu innych środków.

Termin ten najczęściej jednak odnosi się do kontekstu morskiego, gdzie fracht może oznaczać przewożone kontenery, towary masowe, surowce, itp. Warto także zaznaczyć, że użycie tego terminu niekiedy różni się w zależności od regionu czy kontekstu. W przypadku transportu lądowego oraz lotniczego najczęściej oznacza on opłatę za przewóz konkretnego ładunku.

Bardzo ważne jest więc zrozumienie, w jaki sposób używa się tego terminu w danym kontekście. Dzięki temu można uniknąć nieporozumień i znacznie przyspieszyć procesy logistyczne.

Co to jest fracht w transporcie? Stawka frachtowa

W kontekście frachtu warto również odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest stawka frachtowa. To cena, jaką przewoźnik musi zapłacić za przewiezienie ładunku z jednego miejsca do drugiego.

Jest to jednocześnie jeden z podstawowych elementów kosztów logistycznych firm, które transportują swoje towary, surowce, itp. W zależności od przewoźnika stawka frachtowa może być rozliczana na różne sposoby, na przykład za jednostkę wagi, objętości czy za przejechany kilometr.

Warto również pamiętać, że stawka frachtowa może różnić się, na co wpływa wiele czynników, takich jak waga oraz objętość towaru, typ transportowanego ładunku, koszty dodatkowe czy sytuacja gospodarcza.

Różne mogą być także sposoby rozliczania. Prepaid (PPD) to fracht, który jest opłacany przez nadawcę z góry. Collect (C/C) to sytuacja, gdy to odbiorca płaci po otrzymaniu ładunku. Z kolei Prepaid and Add (PPD/Add) to stawka, którą opłaca nadawca, a następnie dodaje ten koszt do faktury odbiorcy.

Fracht w transporcie drogowym

W przypadku transportu drogowego koszty przesyłki mogą zależeć także od innych czynników zewnętrznych. Ceny paliwa i opłaty drogowe wpływają na wydatki, co bezpośrednio wpływa na stawkę frachtową. Zmienne te są monitorowane i uwzględniane przy ustalaniu kosztów transportu drogowego.

W transporcie drogowym często stosowana jest umowa przewozu (tzw. manifest frachtowy), w której określa się warunki, m.in. taryfę, termin dostawy, rodzaj ładunku, miejsce załadunku i rozładunku oraz zasady obowiązujące przewoźnika.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej