Standardy operacyjne

KMC-Services sp. z o.o.

Oferujemy

 • Magazyny klasy A+ z obsługą, w których gwarantujemy najwyższe standardy magazynowania towarów
 • Inne klasy magazynów są dostępne na życzenie
 • Specjalizujemy się w prowadzeniu magazynów suchych bez temperatury kontrolowanej. Obiekty o innych standardach uruchamiamy na życzenie
 • Magazyny zlokalizowane są bezpośrednio przy autostradzie A4
 • Obiekty znajdują się w nowoczesnych parkach logistycznych
 • Wyposażenie stanowią regały wysokiego składowania, regały półkowe oraz powierzchnia płaska
 • Na życzenie klientów otwieramy dedykowane magazyny w innych lokalizacjach na terenie Polski i w innych standardach zgodnych z oczekiwaniami klienta
 • Nasze magazyny znajdują się pod stałym nadzorem Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Krakowie oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie – to gwarancja najwyższych standardów higienicznych
 • Zapewniamy szeroką paletę usług magazynowych o wartości dodanej
 • Zapewniamy całkowite bezpieczeństwo składowanego towaru – obiekty są monitorowane przez 24 h za pomocą systemu CCTV
 • Najwyższą jakość procesów potwierdzają wskaźniki: OTIF (On Time In Full) oraz wskaźnik reklamacji
 • Pracujemy zgodnie ze standardami HACCP, Certyfikat IFS
 • Zapewniamy sprawny transport do i z magazynów, w tym także transport wahadłowy
 • Obsługa zleceń odbywa się w zautomatyzowanym procesie informatycznym poprzez system Expert WMS (Data Consult) oraz integrację poprzez API z dowolnymi programami informatycznymi lub platformami klientów

Standardy operacyjne dotyczące magazynowania to wytyczne opisujące najważniejsze zasady i procedury dotyczące składowania, przechowywania oraz zarządzania towarami w składzie. Wszystkie te wskazania mają na celu zapewnienie efektywnego, a zarazem bezpiecznego działania magazynu oraz minimalizację ryzyka błędów i strat.

Określenie jednoznacznych standardów logistycznych z pewnością nie należy do najłatwiejszych zadań, jako że wiele zależy od indywidualnego profilu działania firmy. Właśnie z tego względu zawsze dopasowujemy się do sposobu, w jaki klient biznesowy realizuje swoje zadania. Opracowujemy standardy magazynowania, które w długofalowej perspektywie przyczyniają się do poprawy funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Niezbędne standardy logistyczne do nowoczesnego magazynu firmowego

Standardy magazynowania w szczegółowy sposób określają, jakie kroki należy podjąć podczas przyjmowania nowych dostaw do magazynu. W ramach tego procesu wymaga się częstych kontroli jakości, a także ilości dostarczanych towarów oraz ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

Zwracamy również uwagę na sposób przechowywania ładunków. Standardy operacyjne opisują, w jaki sposób rozmieszczać towary w magazynie, aby zawsze były łatwo dostępne. Wpływa to na funkcjonalność całej przestrzeni i decyduje o tym, czy do każdej partii będzie można się swobodnie dostać. Jasno określone procedury pozwalają w dużym stopniu zminimalizować ryzyko uszkodzeń czy strat.

Na bazie odpowiedniego ułożenia ładunków w składzie można również opisać szczegółowo zasady określania i monitorowania ilości zapasów. Standardy magazynowania dotyczące tego zagadnienia są niezwykle ważne, ponieważ na ich podstawie istnieje szansa na uniknięcie sytuacji, w której towarów do dystrybucji zabraknie, a cała ścieżka logistyczna zostanie postawiona w stan gotowości. Jakikolwiek przestój w transporcie wpływa bardzo negatywnie na działanie firmy, jeśli pojawił się niespodziewanie.

Jako zespół specjalistów robimy wszystko, co tylko możliwe, aby wprowadzić w życie odpowiednio dopasowane standardy logistyczne, dzięki którym takich nieprzewidzianych sytuacji będzie jak najmniej.

Standardy magazynowania dla profesjonalnych firm

Odpowiednio opracowane standardy operacyjne określają również różnorodne metody etykietowania i oznaczania towarów – nawet dużych partii. Te dwie czynności mogą się odbywać w różny sposób w zależności od specyfiki ładunku. Jakiekolwiek oznaczenie danej partii pozwala jednak ją zidentyfikować, a także śledzić oraz kontrolować stan zapełnienia magazynu.

Na bazie informacji na temat towarów przechowywanych w magazynie firma może zaplanować, jak będzie przebiegać proces kompletowania zamówień. Jasno określone standardy operacyjne pozytywnie wpływają na tempo i dokładność dostarczenia kupionych produktów. Łatwo zauważyć więc, że procedury mają ogromny wpływ na zyski firmy, choć jest on pośredni.

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej