Zarządzanie Twoim magazynem

KMC-Services sp. z o.o.

Obsługa logistyki magazynowej w obiekcie klienta - logistyczne zarządzanie magazynem

Formuła outsourcingu, w której obsługa i zarządzanie procesami logistycznymi odbywa się w magazynie klienta, może mieć zastosowanie z racji długiego okresu zaangażowania klienta w obiekt. W rozwiązaniu takim delegujemy zespół pracowników do wskazanego magazynu na terenie całej Polski. Zespół ten przejmuje pełną kontrolę nad przebiegiem procesów logistycznych we wskazanym obiekcie. Procesy są realizowane zgodnie z wypracowaną pomiędzy klientem a KMC-Services indywidualną procedurą operacyjną (Service Level Agreement).

Do najistotniejszych korzyści takiego rozwiązania zaliczyć można:

  • brak kosztów personalnych
  • brak kosztów zastosowania specjalistycznej infrastruktury magazynowej i narzędzi informatycznych typu WMS
  • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia operatora
  • to, że odpowiedzialność za uzgodnione parametry procesów spoczywa na operatorze – KMC-Services

 

Kontrakty w takiej formule realizujemy zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie czasowym.

Zarządzanie magazynem – logistyka

Zarządzanie magazynem optymalne pod kątem logistycznym potrafi zwiększyć zysk firmy. Dzieje się tak poprzez minimalizację kosztów związanych z eliminacją wielu niepotrzebnych lub nie do końca dobrze zorganizowanych procesów.

Logistyczne zarządzanie magazynem to część dziedziny logistyki, która skupia się na efektywnej organizacji przepływu towarów i materiałów w obrębie magazynów. Jej głównym celem jest optymalizacja wspomnianych procesów związanych z przechowywaniem, zarządzaniem, załadunkiem oraz rozładunkiem, a także zapewnienie płynnego przepływu ładunków od punktu produkcji do punktu konsumpcji.

Zarządzanie logistyczne magazynem – obsługa logistyczna magazynu

Dbamy o zoptymalizowanie procedur związanych z załadunkiem, rozładunkiem i przechodzeniem towarów, aby zmniejszyć koszty oraz czas realizacji zamówień. Monitorujemy ilość produktów na stanie, zapewniając, że nie ma zbyt dużych ani zbyt małych zapasów. To pomaga uniknąć strat związanych z nadmiarem towarów lub brakiem dostępności produktów dla klientów.

Zajmujemy się organizacją przestrzeni magazynowej, tak aby towar był przechowywany w sposób efektywny i zgodny z zasadami zarządzania zapasami. Wykorzystujemy różnego rodzaju systemy informatyczne oraz technologie, takie jak oprogramowanie WMS (Warehouse Management System), skanery kodów kreskowych czy automatyczne systemy sortowania, aby zoptymalizować procesy magazynowe.

Opieramy się na analizie danych historycznych i obecnych, aby dokonywać trafnych prognoz zapotrzebowania na produkty, co pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących utrzymywania poziomu zapasów.

Logistyczne zarządzanie magazynem – profesjonalna obsługa

Podstawowymi zadaniami delegowanych pracowników są przyjmowanie i kompletowanie zamówień, składowanie oraz magazynowanie, kontrola stanów magazynowych, optymalizacja procesów magazynowych, ochrona i bezpieczeństwo, planowanie czy prognozowanie, a także wykorzystanie technologii wspomagających.

Dzięki tym działaniom istnieje szansa na zoptymalizowanie operacji w magazynach, co przekłada się na obniżenie kosztów, skrócenie czasu realizacji zamówień, poprawę jakości obsługi klienta i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Zarządzanie magazynem – wieloletnie doświadczenie

Outsourcing w zakresie logistycznego zarządzania magazynem jest coraz popularniejszym rozwiązaniem w biznesowym środowisku. Przedsiębiorstwa zwracają się do specjalistycznych firm, takiej jak nasza, aby oddelegować sprawowanie pieczy nad działaniem składów towarowych oraz procesami logistycznymi. Jest to szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy nie chcą inwestować we własną infrastrukturę magazynową lub mają potrzebę zwiększenia efektywności i redukcji kosztów operacyjnych.

Nasze wieloletnie doświadczenie w logistyce oznacza, że jesteśmy w stanie dostarczać profesjonalne i efektywne rozwiązania w zarządzaniu magazynem, przyczyniając się do optymalizacji procesów. Współpraca z nami umożliwia też skupienie się na głównych obszarach pracy przedsiębiorstwa bez konieczności dodatkowego nadzoru nad kwestią magazynowania.

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej