CSR

KMC-Services sp. z o.o.

Odpowiedzialność to dla nas
kluczowa wartość

Uważamy, że każda firma powinna realizować założenia biznesowe w sposób odpowiedzialny, a czerpiąc z otoczenia powinna zwracać dług. Realizujemy tę filozofię poprzez dbałość o środowisko naturalne, lokalną społeczność oraz otoczenie biznesowe.

Program CSR realizujemy
w oparciu o 4 płaszczyzny:

Działania pro-ekologiczne

Dbałość o środowisko naturalne poprzez redukcję emisji CO2, recykling odpadów oraz edukację pracowników.

Działania pro-społeczne

Aktywność w inicjatywach udzielających wsparcia ludziom i zwierzętom.

Działania pro-pracownicze

Dbałość o warunki pracy i rozwój specjalistów.

Działania pro-biznesowe

Wsparcie lokalnych firm, w tym małych podmiotów, poprzez preferencje w zakupach oferowanych przez nie dóbr i usług.

KMC Services

Działania pro-ekologiczne

Dbałość o środowisko to dla nas stała postawa, a nie incydenty.

Wyrażamy ją szeregiem działań, które prowadzimy na co dzień:

 • Nasze magazyny posiadają energooszczędne oświetlenie LED. Dzięki temu co miesiąc redukujemy emisję CO2 do atmosfery o 38,5 tony
 • Flotę wybieramy wg niskiej emisji CO2 zgodnej ze standardami Euro 5 i Euro 6, minimalizując negatywny wpływ transportu na środowisko
 • W zakres oferowanych usług magazynowych wchodzi zarządzanie opakowaniami zwrotnymi, znacząco wydłużając okres,
  w jakim są one wykorzystywane i opóźniając poddanie ich recyclingowi.
 • We wszystkich oddziałach naszej firmy prowadzimy konsekwentną akcję recyklingu. Każdy pracownik rozumie jej znaczenie i bierze w niej udział.
 • Prowadzimy edukację pracowników w zakresie dbałości o środowisko, dla kierowców prowadzimy szkolenia z Eco Drivingu.
  Dzięki temu członkowie naszego zespołu rozumieją wagę właściwej opieki nad środowiskiem naturalnym.
 • Wprowadziliśmy digitalizację dokumentacji – dzięki temu zużywamy podczas pracy znacząco mniejszą ilość papieru.
 • Jesteśmy partnerem akcji wspierających środowisko – w 2017 roku byliśmy wyłącznym partnerem logistycznym akcji Stop Kulturze Marnotrawienia, w ramach której dostarczyliśmy książki z recycklingu do 314 bibliotek powiatowych w Polsce oraz zebraliśmy ponad 4 tony makulatury. W 2018 natomiast przyjęliśmy rolę sponsora biegu Dog Run, z którego znaczna część środków wsparła działania Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Fundacji La Fauna.

KMC Services

Działania pro-ekologiczne

Odpowiedzialność społeczną realizujemy poprzez wsparcie finansowe i organizacyjne dla stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz ludzi i zwierząt. Wspieramy liczne organizacje spełniające tę misję, a wśród nich:

Fundację VIVA! 

Fundację Centaurus  

Fundację Przystań Ocalenie  

 • Rozwijając obszar naszego wsparcia dla zwierząt, w 2017 roku zarejestrowaliśmy własną fundację, której celem jest pomoc zwierzętom żyjącym w złych warunkach lub źle traktowanym przez ich właścicieli.

La Fauna Fundacja Dla Zwierząt 

KMC Services

Działania pro-pracownicze

W KMC-Services wierzymy, że siłą każdej organizacji są ludzie.

Dlatego czujemy się wyróżnieni, że wielu pracowników jest w naszym zespole od lat.

Dbamy o dobre warunki pracy dla członków naszego zespołu, a oni zapewniają solidną jakość obsługi i realizacji zleceń dla naszych klientów.

 • Działamy w oparciu o zasady Kodeksu Dobrych Praktyk i standardy IWAY.
 • W ramach autorskiego programu firmowego „Jemy Polskie Owoce” codziennie dostępne są w naszych siedzibach, dla wszystkich pracowników, świeże owoce z polskich sadów.
 • Wspieramy młodych, organizując staże dla studentów i dając im tym samym możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego.
 • Zapewniamy naszym pracownikom: szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, prywatną opiekę medyczną dla pracowników oraz ich rodzin, bezpłatną naukę języka angielskiegogatunkową kawę i herbatę podczas pracy, okresowe szczepienia przeciw grypie.
 • Dla dzieci naszych Pracowników przygotowujemy świąteczne paczki mikołajkowe.
 • Dzięki Naszej Palecie – wewnętrznej e-gazecie – pracownicy informowani są na bieżąco o tym, co dzieje się w firmie.
 • Wprowadziliśmy System Sugestii Pracowniczych, dzięki któremu pracownicy mogą mieć wpływ na poprawę warunków pracy a najciekawsze zgłoszenia są nagradzane.
 • Zwiększamy wśród pracowników poziom świadomości bezpieczeństwa i higieny – zarówno w pracy, jak i poza nią.
 • Budujemy kulturę jakościową, w tym dbanie o wizerunek firmy, Klientów i pracowników.
 • Promujemy otwartą komunikację pracowniczą poprzez cykliczną i codzienną wymianę informacji.

KMC Services

Działania pro-biznesowe

 • Wyznajemy zasadę, że w biznesie trzeba sobie pomagać – tym bardziej, jeśli działa się po sąsiedzku. Dlatego dokonujemy zakupów w lokalnych firmach, kiedy to tylko możliwe a jakość spełnia nasze wymogi.
 • Oferujemy wsparcie jakościowe dla małych przedsiębiorców na przykład poprzez opracowanie HACCP dla przewoźników, wskazywanie dobrych praktyk, pomoc w inspekcjach, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami biznesowymi.
 • Rzetelnie prowadzimy analizę reklamacji i uwag klientów, w celu nieustannej poprawy oferowanych usług i podnoszenia standardów branżowych.
 • Rekomendujemy zaufanych dostawców klientom i partnerom biznesowym, pomagamy uniknąć błędnych decyzji.
 • By wspierać przedsiębiorczość działamy we wpływowych organizacjach biznesowych. Prezes KMC-Services, pani Katarzyna Chabinka jest Członkiem Zarządu Brytyjsko – Polskiej Izby Gospodarczej (British Polish Chamber of Commerce) oraz Stowarzyszenia Polskich Menedżerów Logistyki.
 • …oraz wspieramy jako sponsor i partner logistyczny wydarzenia promujące lokalny biznes, także poza granicami Polski.

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej