Przykładowe realizacje

KMC-Services sp. z o.o.

Studium przypadku

Transport – kompleksowa obsługa

O Partnerze

Wyborowa S.A. to spółka, która obok produkcji napojów spirytusowych prowadzi marketing i sprzedaż marek dostępnych w ramach Grupy Pernod Ricard. Firma ta ponadto odpowiada za produkcję, dystrybucję i sprzedaż swoich wyrobów, głownie znanych  polskich marek wódek.

W ofercie firmy znajdują się alkohole mocne oraz wina i szampany. W Polsce firma odpowiada za dystrybucję renomowanych alkoholi, w tym: whisky Ballantine’s, Chivas Regal i Jameson, wódek Absolut i Wyborowa oraz produktów z innych kategorii takich jak rum Havana Club, likier Malibu, szampan G.H.Mumm, wina Jacob’s Creek.

Wyzwanie

Wyborowa S.A. podjęła decyzję o potrzebie weryfikacji rozwiązań stosowanych dotąd w obszarze transportu, przeprowadzenia gruntownej analizy dostępnych na rynku rozwiązań i wyboru nowych, optymalnych dla firmy oraz zgodnych z jej dynamicznymi planami rozwoju.

Zakres zadania powierzonego KMC-Services

Projekt doradczy powierzony KMC-Services składał się z kilku etapów. Należały do nich: przeprowadzenie gruntownego audytu procesów logistycznych w firmie, którego efektem był raport  zawierający wieloaspektową analizę z obszaru zapasów i sprzedaży a także przeprowadzenie analizy rozwiązań dostępnych na rynku, ustalenie wytycznych do przeprowadzenia przetargu – zarówno w zakresie procedur przetargowych jak i treści zapytań ofertowych, zebranie ofert, negocjacje z dostawcami oraz wybór dostawcy optymalnego.

Tryb działania

Kompleksowa odpowiedzialność KMC-Services realizowana była w sposób procesowy – od zaproponowania harmonogramu i koncepcji postępowania, poprzez stworzenie kompletu dokumentacji, analizę rynku i dobór firm zaproszonych do przetargu aż po przeprowadzenie negocjacji i rekomendację optymalnego dostawcy. Projekt był prowadzony na zasadach pełnego partnerstwa – w realizacji każdego etapu negocjacji oraz dokonywania wyboru rozwiązań menedżerowie Wyborowa S.A. i eksperci KMC-Services pracowali razem, w ramach spotkań i warsztatów.

Rezultat projektu

W wyniku prac projektowych stworzono wytyczne do przetargu będące wynikiem audytu logistycznego, zebrano kompleksowe informacje o usługach dostępnych na rynku, wypracowano szereg nowych, zoptymalizowanych rozwiązań operacyjnych, zaproszono do przetargu firmy dostarczające najoptymalniejszy dla Wyborowa S.A. pakiet usług a następnie przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku czego wybrano dostawcę.

Doradztwo – projektowanie sieci dystrybucji

O Partnerze

Animex Foods jest największą na polskim rynku firmą mięsną, specjalizującą się w produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego oraz przetworów mięsnych.

Firma od lat przoduje w eksporcie mięsa na rynki zagraniczne, pozostając niekwestionowanym liderem w swojej branży. Animex Foods to także największy pracodawca w branży mięsnej. Posiada 10 zakładów mięsnych i zakład pierzarski, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Będąc częścią globalnej grupy, Animex Foods kreuje swoją markę poprzez innowacyjne myślenie o biznesie oraz inwestycje w technologię, maszyny i wyposażenie zakładów produkcyjnych.

Wyzwanie

Kierownictwo Animex Foods stanęło przed dylematem dotyczącym sposobu organizacji przyszłej dystrybucji drobnicowej wędlin. Rozważane były 2 warianty tej dystrybucji, różniące się ilością zaangażowanych w proces magazynów oraz rolą przypisaną w procesie do każdego z nich. Celem, przed jakim stanęli menedżerowie firmy, było wybranie tego z wariantów, który zagwarantowałby wyższą efektywność procesu.

Zakres zadania powierzonego KMC-Services

KMC-Services została wybrana jako partner doradczy, którego zadaniem było zarekomendowanie docelowego z rozwiązań. W ramach projektu powierzono KMC-Services proces analizy danych i określenie niezbędnej przyszłej przestrzeni magazynowej, w tym wielkości poszczególnych stref. Zadaniem KMC-Services było również określenie infrastruktury magazynowej niezbędnej do realizacji przyszłych procesów, w tym regałów i infrastruktury IT – ich rodzaju, konfiguracji i kosztów.

Kluczowym elementem projektu było oszacowanie wielkości działki pod przyszły magazyn oraz kosztów zaprojektowania i zbudowania tego magazynu a także zasobów ludzkich i sprzętowych, mediów i materiałów niezbędnych do realizacji planowanych procesów.

Rezultat projektu

W ramach przeprowadzonego projektu eksperci KMC-Services przeprowadzili kompleksową analizę, w wyniku której management Animex Foods otrzymał gotowe opracowanie, zawierające wyniki analizy, szacowane koszty przyszłej inwestycji jak i procesów a także kompleksowe porównanie 2 wariantów, stanowiące materiał do podjęcia decyzji strategicznych. Projekt został zrealizowany w żądanym terminie pomimo bardzo krótkiego czasu na jego realizację.

Doradztwo – projektowanie magazynu wysokiego składu

O Partnerze

Lajkonik Snacks Sp. z o. o. to firma z ponad stuletnią historią, uznawana za jednego z najważniejszych w Polsce producentów, specjalizującego się w wypiekaniu słonych przekąsek. Produkty takie jak paluszki słone, precelki oraz krakersy są przygotowywane według tradycyjnej receptury, bez użycia sztucznych barwników i konserwantów, a marka Lajkonik Snacks rozpoznawana jest przez 96% polskich konsumentów. Więcej szczegółów dotyczących można znaleźć na stronie.

Wyzwanie

W związku z dynamicznym rozwojem firmy powstała konieczność wybudowania nowych powierzchni magazynowych. Aby zaprojektować je w optymalny sposób i dostosowany do procesów logistycznych gwarantujących najwyższą efektywność prowadzenia operacji logistycznych, Lajkonik Snacks Sp. z o.o. zwróciła się do KMC-Services z prośbą o opracowanie propozycji koncepcji funkcjonalnej dla projektu nowego magazynu wysokiego składowania.

Zakres zadania powierzonego KMC Services

W pierwszym etapie projektu przeprowadzony został audyt logistyczny mający na celu szczegółowe zdefiniowanie celów, oczekiwanych efektów oraz planowanych w przyszłości procesów logistycznych. W analizie postawiono szczególny nacisk na specyfikę i skalę planowanej produkcji oraz wynikające z tego potrzeby magazynowe firmy Lajkonik Snacks. Ogromnym wyzwaniem i największą trudnością był bardzo krótki czas realizacji projektu. Z racji presji czasu na etapie analizy jak i w etapie opracowywania rozwiązań zrealizowane zostały warsztaty, w których brali udział dedykowani pracownicy obydwu firm. Wymiana doświadczeń oraz pozyskana tą drogą wiedza praktyczna umożliwiła przygotowanie wspólne wraz z firmą KMC-Services koncepcji magazynowej ściśle dopasowanej do potrzeb Klienta.

Rezultat projektu

Do wybranej koncepcji magazynu, przygotowano projekt funkcjonalny wraz z uwzględnieniem głównych procesów logistycznych firmy Lajkonik Snacks. Wszystkie najważniejsze operacje jednostkowe zostały zmapowane i rozpisane na podstawowe etapy z założonym czasem realizacji. Na bazie tych informacji eksperci KMC-Services przedstawili proponowane rozmieszczenie stref w magazynie, zaproponowali odpowiednią dla tych procesów infrastrukturę regałową typy wózków widłowych wraz z uwzględnieniem zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji określonych procesów. Rozwiązanie opracowane przez KMC-Services jest na tyle uniwersalne, że pozwala na wprowadzenie modyfikacji wraz ze zmieniającymi się potrzebami Klienta. Rozwiązanie to stanowi istotną wartość dodaną.

Usługi magazynowe – outsourcing procesow o wartości dodanej

O Partnerze

Royal Canin to uznany światowy producent specjalistycznych karm dla psów i kotów. Firma powstała we Francji a założył ją w 1968 roku weterynarz, Jean Cathary. Dziś Royal Canin jest firmą globalną, znaną jako marka najbardziej starannie opracowanych karm, które proponowane są w ramach zróżnicowanych diet zaprojektowanych przez naukowców z myślą o poszczególnych rasach zwierząt wraz z uwzględnieniem ich wieku i stanu zdrowia. Royal Canin jest producentem ściśle współpracującym ze światem nauki, weterynarzami oraz właścicielami pupili i stawiającym dobro zwierząt przed innymi aspektami.

Wyzwanie

Należąca do Royal Canin fabryka w Niepołomicach postanowiła poszerzyć swoją powierzchnię magazynową w oparciu o magazyn zewnętrznego operatora. Powodem był dynamiczny wzrost produkcji karm wynikający z rosnącego popytu rynkowego, w wyniku którego firma zadecydowała o inwestowaniu w rozwój produkcji przy jednoczesnym powierzeniu obsługi rosnących stanów magazynowych zewnętrznemu operatorowi logistycznemu

Zakres zadania powierzonego KMC Services

Royal Canin powierzył obsługę części swojego stanu magazynowego KMC-Services. Początkowo obsługa obejmowała wyłącznie wyrób gotowy. W ciągu kolejnych lat obsłudze KMC-Services powierzono również surowce i opakowania. W ramach współpracy KMC-Services zapewniło pełną zgodność standardów magazynowania z restrykcyjnymi wymogami Royal Canin, w ramach których w magazynie powstały m.in. śluzy dezynfekujące. Specjalnym elementem serwisu jest pobieranie prób laboratoryjnych a magazyn regularnie poddawany jest audytom Royal Canin i szeregu międzynarodowych dostawców firmy a także kontrolom Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, które magazyn i serwis przechodzą z wyróżnieniem.

Rezultat projektu

W ciągu 9 lat współpracy nastąpił wzrost nie tylko w zakresie ilości obsługiwanych obszarów ale także skali – ta wzrosła w tym okresie 40-krotnie.

Transport – dostawy FTL, LTL i drobnicowe na terenie całej Europy

O Partnerze

Global Rigid Division reprezentuje część firmy Coveris, wyspecjalizowaną w produkcji sztywnych cienkościennych opakowań z tworzyw sztucznych. Firma zarządza 21 fabrykami w 14 krajach w Europie i Stanach Zjednoczonych i jest wiodącym producentem opakowań w Europie centralno-wschodniej.

Wyzwanie

Rynek dóbr szybko zbywalnych, dla których Coveris sp. z o.o. dostarcza opakowania, to tysiące odbiorców i lokalizacji w Europie, duża zmienność zamówień oraz nacisk na bezkompromisowość w terminach i jakości dostaw. Powierzając obsługę transportową do zewnętrznego operatora logistycznego firma chciała zoptymalizować wskaźniki procesu i zbudować elastyczny, niezawodny system dostaw gwarantujący rozwój biznesu i satysfakcję klientów.

Zakres zadania powierzonego KMC Services

Coveris sp. z o.o. opiera obsługę transportową o serwis KMC-Services. W ramach partnerstwa powierzono KMC-Services obsługę dostaw do wielu punktów w Europie, w tym do lokalizacji strategicznych klientów Grupy Coveris. Realizowane są dostawy FTL, LTL i drobnicowe, gdzie ogromny nacisk kładziony jest na elastyczność w podejściu do zmian terminów i lokalizacji. Poziom świadczonego serwisu podlega nieustannej weryfikacji, a każdy rok kończy się roczną oceną.

Rezultat projektu

Ocena roczna przeprowadzona w pierwszych 3 latach projetu, biorąca pod uwagę:

 • jakość usług transportowych – w tym reklamacje jakościowe
 • terminowość dostaw
 • poziom cen
 • komunikację
 • elastyczność

zakończyła się przyznaniem oceny A (bardzo dobry, w 4-stopniowej skali).

Transport – kompleksowa obsługa transportu

O Partnerze

MIESZKO to znana i ceniona polska marka czerpiąca z ponad 100-letniej tradycji cukierniczej. Specjalizuje się w produkcji czekoladowych pralin i karmelków. Najpopularniejsze produkty to: bombonierki Cherrissimo, Amoretta, Magnifique, Chocoladorro, smakowite Michaszki czy uwielbiane przez dzieci Zozole. Słodycze produkowane są w Raciborzu, gdzie zlokalizowane są fabryki MIESZKO, ale wyroby znane są nie tylko Polakom. Są obecni na wszystkich kontynentach w ponad 60 krajach.

Wyzwanie

Mieszko sp. z o.o. podjęła decyzję o powierzeniu obsługi transportowej nowemu zewnętrznemu operatorowi logistycznemu. Był to wynik ambitnych planów międzynarodowej ekspansji producenta, a także niezadawalającą ofertą ze strony dotychczasowych dostawców takich usług. Wymogi, jakie musiał spełnić nowy operator to stu procentowa terminowość, gwarancja pełnego bezpieczeństwa towaru, możliwość realizacji dostaw do wielu krajów, oraz duża elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby klienta. Warunki te zostały sprecyzowane w odpowiedzi na dużą zmienność i dynamikę branży FMCG.

Zakres zadania powierzonego KMC Services

Mieszko sp. z o.o. powierzyła kompleksową obsługę transportową KMC-Services, współpraca obejmuje jednocześnie:

 • Dostawy do sieci handlowych w całej Europie, w tym głównie do Anglii, Hiszpanii, Czech i Rumunii
 • Transporty FTL i LTL

KMC-Services pełni rolę  spedytora, ale również doradcy. W ramach tej funkcji został opracowany m.in. optymalny sposób pakowania przy niestandardowych wysyłkach.

Rezultat projektu

 • Terminowość: 98,9%
 • Wskaźnik reklamacji – 0%
 • Wieloletnia współpraca i zaufanie Klienta

Transport - organizacja poza-standardowych dostaw do klientów końcowych

O Partnerze

Jeden z wiodących producentów na światowym rynku systemów składowania. Grupa dysponuje 11 centrami produkcyjnymi zlokalizowanymi na 3 kontynentach. Polskie centrum produkcyjne firmy MECALUX powstało w 2000 roku w Gliwicach jako jeden z najnowocześniejszych zakładów grupy produkujący regały tradycyjne. Łączna powierzchnia produkcyjna firmy wynosi 53.500 m² a wydajność sięga 700 ton gotowych produktów na dzień.

Wyzwanie

Duży gabarytowo a zatem trudny w obsłudze towar, jakim są regały magazynowe, wymaga specjalnej floty i doświadczonego operatora logistycznego. Długotrwały załadunek na jednostki transportowe w połączeniu z wysokimi wymaganiami klientów co do terminowości dostaw sprawiają, iż wymogiem koniecznym jest 100% terminowość podstawiania samochodów. Jednocześnie z racji dużej zmienności miejsc dostaw wymagana jest duża elastyczność operatora umożliwiająca płynne dostosowanie do zmieniających się wymogów oraz wysoka znajomość branży i jej specyfiki.

Zakres zadania powierzonego KMC Services

Mecalux zadecydowała o powierzeniu obsługi transportowej jest KMC-Services. Dzięki szybkiemu zapoznaniu się przez KMC-Services ze specyfiką branży oraz poznaniu pełnego spektrum potrzeb firmy Mecalux została zbudowana kompleksowa obsługa transportowa firmy Mecalux, w skład której wchodzi:

 • transport krajowy i międzynarodowy
 • obsługa ładunków FTL i LTL
 • Realizacja dostaw w ramach strategicznych dla Grupy Mecalux kontraktów – m.in. budowy nowego centrum Amazon na Górnym Śląsku

Rezultat projektu

 • Ilość zrealizowanych transportów: ponad 20.000 w ciągu 18 lat współpracy

 • Szeroko dystrybuowane polecenie/rekomendacja do klientów Grupy

Magazynowanie

O Partnerze

Tal-Serwis to firma działająca na rynku od 24 lat, należąca do grupy importowo – handlowej, będącej właścicielem marek Energy Cell, Energy Light i innych. Firma specjalizuje się w handlu bateriami i żarówkami typu LED, nastawionych na energooszczędność i pro-ekologiczność.

Wyzwanie

Tal-Serwis sp. z o.o. podjęła decyzję o powierzeniu obsługi magazynowej zewnętrznemu operatorowi logistycznemu. Było to spowodowane dynamicznym rozwojem biznesu firmy i chęcią skupienia się na jej podstawowej działalności to jest imporcie i sprzedaży hurtowej oferowanych produktów.

Zakres zadania powierzonego KMC Services

Współpraca Tal- Service – KMC Services rozpoczęła się od pojedynczych zleceń, z czasem zakres współpracy zaczął dynamicznie rosnąć. Obsługa KMC-Services obejmuje ręczny rozładunek kontenerów przybyłych drogą morską, segregację wg rodzaju towaru, paletyzację a następnie magazynowanie. Wydania z magazynu dotyczą opakowań jednostkowych – kartonów. W ramach współpracy KMC-Services opracowało rozwiązania, które pomogły zidentyfikować źródło uszkodzeń towaru, doskwierających Tal-Serwis i uniknąć kosztów zakupu towaru niepełnowartościowego. Dzięki opracowanym i skutecznie zastosowanym procedurom problem został rozwiązany i nigdy się nie powtórzył.

Rezultat projektu

Wynikiem dobrej współpracy jest jej dynamiczny wzrost, w ślad za rosnącą skalą biznesu Tal-Serwis oraz rosnącego zaufania i chęci powierzania KMC-Services coraz większej skali obsługi. Dodatkowym korzyścią jest dla Tal-Serwis obniżenie kosztów z tytułu rozwiązania przez KMC-Services problemu uszkodzeń towaru.

Doradztwo – optymalizacja procesów magazynowych

O Partnerze

Silgan White Cap to globalny producent opakowań metalowych oraz plastikowych dostarczanych dla wielu znanych, globalnych marek w branży spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej i innych. Siedziba główna firmy mieści się w USA zaś jej fabryki w strategicznych punktach globu, w tym w Polsce, w Niepołomicach k. Krakowa, gdzie produkowane są różnego rodzaju wieczka do opakowań.

Wyzwanie

Kierownictwo fabryki Silgan White Cap był niezadowolony ze stopnia wykorzystania oraz zagospodarowania magazynu własnego, który funkcjonował przy fabryce. Spodziewano się, iż magazyn ten może być wykorzystany w zdecydowanie bardziej efektywny sposób, dając dodatkową przestrzeń do rozwoju produkcji firmy oraz inne wymierne korzyści.

Zakres zadania powierzonego KMC Services

Silgan White Cap Polska zwrócił się do KMC Services z prośbą o przeprowadzenie analizy sytuacji a następnie przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie reorganizacji i optymalizacji funkcjonującego magazynu firmie KMC-Services. Celem projektu doradczego było przygotowanie koncepcji zagospodarowania i przearanżowania magazynu przy produkcyjnego w taki sposób, aby powierzchnia budynku została wykorzystana w sposób bardziej efektywny i mogła pomieścić jak największą ilość nośników z towarem. Poproszono również o dobór odpowiedniej infrastruktury magazynowej oraz przygotowanie koncepcji przepływów materiałowych przez magazyn a także przystosowanie obiektu do składowania beczek z lakierami.

Rezultaty projektu

W ramach przeprowadzonego projektu powstały trzy różne koncepcje zagospodarowania i wykorzystania istniejącej powierzchni magazynowej. Przygotowane zostały opisy techniczne proponowanych wariantów wraz z rysunkami. Dodatkowo każda z koncepcji zawierała indywidualnie zaprojektowany i dostosowany system przepływów materiałowych przez magazyn oraz wyposażenie magazynu i jego bliskiego otoczenia w odpowiednią infrastrukturą.

Alstom Power Litwa

O Partnerze

Alstom to światowy lider w dostarczaniu zintegrowanych systemów transportowych oraz infrastruktury energetycznej. Firma, posiadająca swoją centralę we Francji, jest obecna w 60 krajach, gdzie opracowuje i dostarcza systemy, sprzęt i serwis dla sektora transportowego. Oferta Alstom obejmuje kompletny zakres rozwiązań – od szybkich pociągów – jak Pendolino – po metro, tramwaje i e-busy, obsługę, systemy sygnalizacyjne, infrastrukturę i inne. Alstom Power jest dostawcą rozwiązań w zakresie dostaw energii elektrycznej. W ramach tej działalności buduje elektrownie dostarczające energię elektryczną nie tylko dla branży transportowej.

Wyzwanie

Kierownictwo elektrowni w Elektrenai na Litwie podjął decyzję o konieczności modernizacji elektrowni celem przygotowania jej do przejęcia od 2010 roku produkcji całości energii elektrycznej potrzebnej do zaopatrzenia Litwy. Projekt rozbudowy i modernizacji elektrowni został powierzony firmie Alstom Power Sweden AB. W ramach projektu postanowiono powierzyć opracowanie koncepcji nowej elektrowni oraz nowych procesów, które miały mieć miejsce w elektrowni, zewnętrznym specjalistom.

Zakres zadania powierzonego KMC Services

KMC-Services powierzono opracowanie dwóch projektów doradczych:

 1. Koncepcji przyszłego magazynu wraz z jego lokalizacją na Litwie, typem i skalą.
 2. Sposobu organizacji magazynu ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla efektywnego systemu odbiorów i wydań elementów stalowych dostarczanych do elektrowni przez zewnętrznych dostawców. Ilość stali, której efektywny obrót miał być przedmiotem opracowania przekraczała 5.000 ton.

Celem projektów było stworzenie wytycznych do budowy optymalnego magazynu oraz uporządkowanie obszaru, który dotychczas funkcjonował nieefektywnie a w tym szczegółowa analiza sytuacji, zaprojektowanie nowych procesów, stworzenie systemu pełnego bezpieczeństwa przepływu materiałów i redukcja braków, stworzenie systemu rozliczania efektywności procesów.

Rezultaty projektu

W ramach projektów eksperci KMC-Services opracowali i dostarczyli szczegółowe rozwiązania w zakresie rozwoju, wdrożenia i kontroli wdrożenia strategii logistycznej dla obszarów:

 • lokalizacji, typu i skali magazynu,
 • organizacji magazynu oraz jego wyposażenia w regały, specjalistyczne wózki itp.,
 • rejestracji odbiorów i wydań,
 • obsługi zamówień,
 • obiegu dokumentów i informacji,
 • potrzebnych procedur i dokumentów,
 • rekrutacji kadry zarządzającej dla magazynu
 • systemów informatycznych niezbędnych do obsługi procesów.

Amerplast

O Partnerze

Firma Amerplast jest jednym z największych w Europie producentów opakowań z tworzyw sztucznych, w tym toreb foliowych dla branży spożywczej i materiałów higienicznych. Wśród jej produktów znajdują się innowacyjne torby foliowe z tworzywa w pełni pochodzącego z recyklingu. Firma istnieje na rynku od 1952 roku, eksportuje do 25 krajów i ma swoje zakłady produkcyjne w Finlandii, Szwecji, Rosji i Polsce.

Wyzwanie

Z racji specyfiki branż, dla których Amerplast dostarcza opakowania, wymogi stawiane usługom transportowym są wyjątkowo wyśrubowane. Biorąc pod uwagę fakt, iż jednym z kluczowych odbiorców opakowań produkowanych przez Amerplast są piekarnie, wymagane są bardzo krótkie terminy dostaw a skala dostarczanych dóbr zmienia się dynamicznie. Zamówienia nierzadko składane są w godzinach późno popołudniowych i wymagają realizacji następnego dnia. W szeregu przypadków wymagane są również dostawy w systemie „just in time”.

Zakres zadania powierzonego KMC Services

Amerplast powierzył KMC-Services obsługę transportową.

Obsługa ta obejmuje:

 • Transport międzynarodowy
 • Ładunki FTL i LTL
 • szeroki wachlarz wymaganych pojazdów
 • bardzo krótkie terminy dostaw – dostawy just in time
 • dużą zmienność wielkości dostaw
 • pełną elastyczność w realizacji transportów – także tych zamawianych w trybie ekspresowym

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej