Co to jest transport intermodalny?

Usługi transportowe to bardzo szeroka branża, w której wykorzystuje się różnorodne sposoby przewozu towarów z miejsca na miejsce. Nie każdy przejazd będzie wyglądał tak samo, jako że przy planowaniu trzeba mieć na uwadze indywidualne kwestie związane  z rodzajem ładunku, jego wielkością, a także logistycznym stopniem skomplikowania trasy.

W niektórych przypadkach konieczne staje się zastosowanie transportu intermodalnego. Co to jest i kiedy wykorzystuje się go w praktyce?

Co to transport intermodalny? Podstawowa definicja

Transportem intermodalnym nazywa się taki rodzaj przewozu, w ramach którego towary lub ładunki zostają przemieszczone za pomocą różnych środków transportu. W zależności od tego, z jakim rodzajem ładunku mamy do czynienia, możemy wykorzystywać samochody ciężarowe, statki lub nawet samoloty w trakcie podróży od punktu początkowego do docelowego.

W ramach transportu intermodalnego ładunek jest umieszczany w odpowiednich kontenerach, skrzyniach lub na paletach, które można łatwo przenosić z miejsca na miejsce i załadować na różne pojazdy.

Zabezpieczenie stanowi kluczowy aspekt w trakcie całej trasy. Na każdym odcinku, a także podczas zmiany środka transportu, istnieje ryzyko uszkodzenia towaru, które trzeba zminimalizować.

Transport intermodalny – co to jest i dlaczego się go stosuje?

Idea transportu intermodalnego polega na jak najlepszym wykorzystaniu zalet różnych środków transportu w celu zminimalizowania zarówno czasu, jak i kosztów przewozu. Wpływa to pozytywnie na możliwość zwiększenia ogólnej efektywności logistycznej. Dzięki tej formie transportu można pokonywać duże odległości i przekraczać granice międzynarodowe w efektywniejszy, a zarazem bardziej zrównoważony sposób.

Transport intermodalny pozwala na zoptymalizowanie tras przewozu i wybór najefektywniejszych połączeń między różnymi środkami. Przy wyborze najlepszej opcji można przemieścić ładunek z miejsca na miejsce dużo szybciej, niż przy wykorzystaniu tradycyjnych form przewozu.

W długofalowej perspektywie korzystanie z wielu zróżnicowanych pojazdów, a więc i wprowadzenie optymalizacji tras, wpływa na redukcję kosztów. Jest to doskonała wiadomość dla wszystkich zainteresowanych, którzy zastanawiają się, co to jest transport intermodalny.

Co więcej, ta opcja może być uważana za rozwiązanie przyszłości, szczególnie że przy zachowaniu rozsądku w trakcie planowania istnieje szansa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Transport intermodalny w wielu kręgach uznawany jest za ekologiczną alternatywę klasycznego przewożenia ładunku tylko za pomocą jednego środka.

Co to jest transport intermodalny i jak wygląda jego bezpieczeństwo?

Mimo że transport intermodalny często jest uznawany za nowość, to w ramach tej procedury funkcjonują określone standardy bezpieczeństwa, których przestrzega się w profesjonalnej firmie logistycznej. Regulacje te dotyczą zarówno przewozu drogą lądową, jak i morską czy powietrzną. Towary przewożone w ten sposób muszą być odpowiednio zapakowane, aby uniknąć uszkodzeń podczas podróży.

Podczas zmiany środka transportu w terminalach przeładunkowych towar jest przez cały czas kontrolowany i odpowiednio zabezpieczany. Droga, jaką przebywa ładunek, pozostaje więc pod nieustanną kontrolą, co znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa. Nowoczesne systemy śledzenia pozwalają na monitorowanie stanu i lokalizacji towaru w czasie rzeczywistym. Systemy zabezpieczeń ładunku są więc wielowarstwowe, a przez to bardzo skuteczne.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej