KMC-SERVICES W 24. RANKINGU BRANŻY TSL GAZETY PRAWNEJ- KOLEJNY WZROST POZYCJI

Dziennik Gazeta Prawna po raz kolejny ogłosił wyniki swojego corocznego rankingu branży TSL – w tym roku miała miejsce jego 24. edycja. Ranking opracowywany jest i publikowany poprzez Dziennik Gazetę Prawną we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Jest on wysoce poważanym źródłem informacji o firmach w branży TSL. Udział w rankingu jest całkowicie bezpłatny, a wyniki opracowuje co roku zespół fachowców ze Szkoły Głównej Handlowej pod kierownictwem pani prof. Haliny Brdulak.
Swój udział w rankingu może zgłosić każda firma, która w poprzednim roku uzyskała przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych i stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem. Warunkiem opublikowania informacji o firmie w Dzienniku Gazecie Prawnej jest jedynie podanie danych finansowych firmy.

W tegorocznej, 24. edycji, w rankingu głównym, wg przychodów z działalności, firma KMC-Services znalazła się na 53. pozycji wśród wszystkich firm zarejestrowanych w Polsce w branży TSL. To wyraźny wzrost pozycji firmy w tym rankingu – z 59. miejsca w 2018 roku oraz 58. miejsca w 2017 roku. W rankingu firm według dynamiki przychodów w roku 2018 względem roku 2017 firma zajęła 35. miejsce, zaś w rankingu firm, dla których główną gałąź działalności stanowi spedycja KMC-Services zajęła 15. miejsce, najwyższe od 3 lat (w 2018 roku było to miejsce 18., a w 2017 miejsce 24.).

Pełny ranking dostępny jest tutaj.

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej