Kto wystawia list przewozowy?

Decydując się na skorzystanie z usług transportowych, bardzo często można spotkać się ze skrótem CMR. Pod tymi trzema literami kryje się międzynarodowy list przewozowy, który jest niezbędnym dokumentem zabezpieczającym obie strony przed ewentualnymi problemami czy nieporozumieniami. Bardzo ważnym aspektem jest również to, kto odpowiada za wystawienie listu przewozowego. Warto więc wyjaśnić sobie, czym jest list przewozowy oraz kto jest zobowiązany do wystawienia takiego dokumentu.

Kto wystawia krajowy list przewozowy?

Czym jest list przewozowy? To pytanie z pewnością często zadają sobie osoby, które dopiero co wkraczają do skomplikowanego świata transportu i logistyki. CRM to nic innego jak międzynarodowy list przewozowy. W skrócie jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu zarobkowego towarów z jednego miejsca do drugiego. List przewozowy musi być obowiązkowo wydany przez firmę zajmującą się transportem towarów i stanowi on pewne zabezpieczenie na przyszłość. Taki dokument pozwala bowiem uniknąć problemów prawnych, a także ewentualnych roszczeń.

List przewozowy dokładnie określa również, co w danym transporcie było przewożone. Stanowi to zabezpieczenie dla firmy przed ewentualną kradzieżą czy uszkodzeniem towarów. W liście przewozowym można również zawrzeć dodatkowe informacje, jak na przykład odpowiednia temperatura w trakcie transportu. Wszelkie informacje, jakie muszą się znaleźć w liście przewozowym, określa punkt 5. konwencji CMR, który w Polsce obowiązuje od czerwca 1962 roku.

List przewozowy — kto wystawia?

Na początek warto pamiętać, że obowiązkiem każdej firmy transportowej jest wystawienie odpowiedniego listu przewozowego. Co równie istotne, muszą znaleźć się w nim odpowiednie informacje. Brak którejkolwiek z nich może sprawić, że CMR będzie nieważny. Kto jednak odpowiada za wystawienie listu przewozowego? Konwencja CMR nie określa jasno zasad co do tego, kto taki list powinien wypełnić. Zwykle wypełnia go jednak spedytor lub przewoźnik, który realizuje transport towarów do miejsca docelowego.

Kto wystawia list przewozowy?

Kiedy już wiadomo, kto jest odpowiedzialny za wystawienie listu przewozowego, warto dowiedzieć się, jakie informacje powinny znaleźć się w takim dokumencie. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu jasno specyfikuje, jakie dane powinny zostać ujęte w liście przewozowym. Przede wszystkim są to podstawowe informacje, czyli data wystawienia listu, a także dane personalne odbiorcy oraz nadawcy przesyłki.

W liście nie może również zabraknąć nazwy firmy przewozowej, która realizuje usługę transportową. Jedną z najważniejszych informacji w CMR jest data oraz dokładna godzina dostarczenia towaru na miejsce docelowe. Pomaga to nie tylko firmie logistycznej przy rozliczaniu się z kierowcą, ale daje również pewne zabezpieczenie firmie w razie ewentualnych roszczeń. Kolejne informacje dotyczą przede wszystkim ładunku. Należy określić jego charakter, a także uwzględnić szczegółowy rodzaj oraz powód przeznaczenia towaru.

W liście musi się również znaleźć informacja, jaki rodzaj opakowania został użyty do zabezpieczenia ładunku. W przypadku, gdy jest to ładunek z kategorii ADR, konieczna jest informacja określająca dokładną specyfikę takiego ładunku oraz odpowiednia etykieta ADR. Następnie należy określić ilość sztuk przewożonego ładunku, a także podać jego wagę brutto. Dzięki tym wszystkim danym firma, która zleca transport może mieć pewność, że będzie odpowiednio zabezpieczona, a ładunek trafi na miejsce docelowe na czas.

Dlaczego warto wystawiać list przewozowy?

Co ciekawe, nawet niedokładne wypełnienie listu przewozowego nie sprawia, że umowa z firmą logistyczną jest nieważna. Jednak przyjęło się, że wystawienie listu to standard, który zabezpiecza obie strony przed ewentualnymi problemami. Co równie istotne, im więcej szczegółów zostanie uwzględnionych w CMR, tym firma będzie miała większą pewność, że transport ładunku trafi na miejsce docelowe bez opóźnień oraz nie będzie żadnych problemów z odprawą celną.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej