CMR – jak wypełnić?

CMR to międzynarodowy dokument transportowy stosowany w transporcie międzynarodowym drogowym. Jest to standardowy formularz, który służy do dokumentowania umowy między przewoźnikiem a nadawcą towarów oraz stanowi dowód dostawy. Konwencja CMR określa odpowiedzialność przewoźnika za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie w dostawie towarów oraz określa maksymalne sumy odszkodowań. W zapisach znajdują się także informacje o prawach i obowiązkach nadawcy oraz odbiorcy. Znajomość regulacji CMR, a także odpowiednie wypełnienie dokumentu transportowego jest więc istotne dla prawidłowego przebiegu procesu przewozu towarów z punktu A do punktu B. Jak wypełnić CMR? Co musi znaleźć się w dokumentacji?

CMR – jak wypełnić?

CMR zapewnia ochronę zarówno przewoźnikom, jak i nadawcom, określając jasne ramy prawne i regulacje w międzynarodowym transporcie towarów drogowym. Formularz CMR jest ważnym dokumentem transportowym, który służy jako dowód umowy między stronami i jest niezwykle istotny w przypadku sporów lub problemów związanych z transportem towarów drogowych, realizowanych poza granicami państwa. Dokument zawiera szczegóły dotyczące przewozu towarów, takie jak dane nadawcy i odbiorcy, opis towaru, miejsce załadunku i rozładunku, deklarowaną wartość towaru itp. O każdym z tych aspektów należy pamiętać, kiedy decydujemy się samodzielne wypełnienie CMR.

Jak wypełnić CMR? – podstawowe informacje

Istnieje kilka podstawowych aspektów, o których nie wolno zapominać, tworząc dokumentację CRM. W formularzu nie może zabraknąć danych przewoźnika, nadawcy oraz odbiorcy. Pełna nazwa, adres siedziby firmy, a także dane kontaktowe to informacje, które obligatoryjnie należy zamieścić w liście przewozowym. W danych przewoźnika należy uwzględnić informacje o firmie, która zajmuje się transportem towaru. To także miejsce na podanie numeru rejestracyjnego pojazdu transportowego. Miejsce załadunku (wraz z datą) oraz rozładunku to kolejne dane, które należy zawrzeć w CMR. Istotnym elementem listu przewozowego są także informacje o przewożonym towarze. Należy go odpowiednio oznaczyć, podając takie dane jak rodzaj towaru, ilość, waga, rozmiar itp.

Jak wypełnić list przewozowy CMR? – dodatkowe informacje

Jeśli istnieją jakieś uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stanu towaru, lub innych szczegółów związanych z transportem, można je wpisać w odpowiedniej sekcji formularza. W liście przewozowym powinny się znaleźć także wszelkie instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych (jeśli są one przewidywane). Opłaty związane z transportem, koszty dodatkowe, opłaty celne oraz inne wydatki powstające od czasu zawarcia umowy do momentu dostawy towaru to również grupa danych, które należy uwzględnić przy wypełnianiu formularza CMR.

Szczegółowe dane w CMR – jak wypełnić?

W liście przewozowym CMR mogą być zawarte różne informacje i szczegóły dotyczące transportu międzynarodowego towarów drogowych. Niemniej jednak istnieją pewne informacje, które nie mają charakteru obowiązkowego. Oznacza to, że mogą być one dodawane, ale nie są obowiązkowe. W niektórych przypadkach zawarcie dodatkowych informacji jest obligatoryjne. Jest to jednak kwestia indywidualna i zależna od rodzaju przewożonego towaru, indywidualnych ustaleń między stronami umowy oraz obowiązujących przepisów krajowych lub międzynarodowych.

W razie potrzeby, w formularzu CRM powinny się znaleźć także informacje o zakazie przeładunku, instrukcje dotyczące specjalnego traktowania towaru, a także uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stanu towaru lub szczegółów związanych z transportem.

Jak wypełnić list przewozowy CMR? – gotowe wzory

Nie ma jednego, uniwersalnego wzoru listu przewozowego CMR. Nie został on ustalony, ponieważ przy realizacji usług transportowych istnieje szereg zmiennych, które wymagają indywidualnego rozpatrzenia. W przestrzeni internetowej można jednak znaleźć wiele szablonów i wzorów listów przewozowych, w których znajdują się wolne rubryki i pola do wypełnienia. Warto wybrać ten, który najbardziej odpowiada naszym potrzebom.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej