Co to jest centrum logistyczne i jakie pełni funkcję?

Centrum logistyczne stanowi jedno z najważniejszych miejsc pełniących w logistyce rozmaite funkcje. Bez niego trudno wyobrazić sobie szereg procesów zachodzących w ramach łańcucha dostaw, dlatego tak istotne jest sprawne funkcjonowanie całego obiektu.

W poniższym artykule poruszyliśmy kwestie związane z centrami logistycznymi, a także z wypełnianymi przez nie zadaniami.

Co to jest centrum logistyczne? Objaśnienie pojęcia

Centrum logistyczne jest podmiotem gospodarczym, który posiada własny teren, a także infrastrukturę. Zaliczamy do niej nie tylko magazyny, platformy przeładunkowe czy obiekty biurowe, ale również parkingi oraz posterunek celny.

Do podstawowych zadań obiektu należą przyjmowanie, magazynowanie, a następnie przeładunek towarów bądź pakowanie zamówień, odbiory jakościowe oraz wiele innych, równie istotnych czynności wykonywanych w ramach obsługi logistycznej.

Poszczególne centra logistyczne mogą odróżniać się od siebie zarówno budową, jak i świadczonymi usługami. Natomiast pracujące w nich osoby odgrywają kluczową rolę w przeprowadzaniu codziennych prac oraz w kontakcie z klientami czy kontrahentami.

Jakie funkcje pełni centrum logistyczne

Działalność centrów logistycznych opiera się na trzech podstawowych funkcjach, takich jak funkcje logistyczne, dodatkowe oraz pomocnicze.

Pierwsza z nich obejmuje działanie związane z magazynowaniem, zarządzaniem zamówieniami, transportem lub przeładunkiem.

Funkcja pomocnicza wskazuje na pełnienie obowiązków z zakresu obsługi celnej, usług informatycznych i informacyjnych, a także wynajmu palet oraz kontenerów.

Natomiast czynności dodatkowe to między innymi usługi parkingowe bądź techniczna obsługa pojazdów.

Jak działa centrum logistyczne?

Za sprawą połączenia powierzchni magazynowych, sprawnego zarządzania na ich obszarze, a także wykonywaniu wszelkich zadań związanych logistyką oraz spedycją – centrum logistyczne może efektywnie realizować zamówienia i spełniać swoje funkcje.

Aby obiekt miał szansę na odgrywanie swojej roli, niezwykle istotne jest staranne zagospodarowanie jego poszczególnych części, wykorzystując do tego nowoczesne systemy, pomagające w rozpracowaniu procesów logistycznych.

Dlaczego centra logistyczne są tak ważnym ogniwem?

Centrum logistyczne spełnia szereg istotnych funkcji, które wymieniliśmy we wcześniejszej części artykułu, jednak jego rola nie ogranicza się jedynie do nich. Niejednokrotnie jest ono łącznikiem systemów logistycznych poszczególnych państw, pozwalając na realizację przewozów nawet większych partii ładunków na dalekich trasach. Ponadto obiekt umożliwia kooperację między regionami, tym samym wzmacniając ich potencjał ekonomiczny.

Kolejną funkcją, jaką spełnia centrum logistyczne, jest poprawa efektywności systemu logistycznego. Wiąże się to ze sprawnością przemieszczania się towarów oraz możliwością integracji z innymi systemami.

Co to centrum logistyczne? Podsumowanie artykułu

Centra logistyczne są bardzo ważnymi elementami wyposażonymi w odpowiednią infrastrukturę oraz sieć organizacyjną, co umożliwia im spełnianie kluczowych funkcji. Możemy do nich zaliczyć usługi logistyczne, dodatkowe oraz pomocnicze, w ramach których wykonuje się wiele istotnych czynności.

Ponadto centra logistyczne możemy zaliczyć do głównych węzłów sieci logistycznych, co jest wynikiem tego, iż pozwalają na wybór oraz optymalizację zadań transportowych. To właśnie pomiędzy obiektami dochodzi do przemieszczania ładunków, wraz z ich łączeniem czy rozdzielaniem.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej