Kto odpowiada za towar w transporcie?

Każdego dnia transportowanych jest mnóstwo towarów – a za ich przewóz z punktu A do punktu B odpowiadają przewoźnicy. To niezwykle ważne zadanie, na które składa się wiele czynności oraz aspektów związanych z odpowiednim zabezpieczeniem ładunku czy dostarczeniem go w nienaruszonym stanie.

Jednak czy oznacza to, że przewoźnik odpowiada za towar w transporcie i to on poniesie odpowiedzialność w razie jego uszkodzenia? Tego dowiesz się, przechodząc do dalszej części artykułu.

Kto odpowiada za towar w transporcie?

Przewozy przesyłek cieszą się dużą popularnością. Na dostarczenie towaru do miejsca docelowego składa się wiele czynności, w tym załadunek, rozładunek, a niejednokrotnie również przeładunek. Dlatego tak istotne, jest ustalenie, po czyjej stronie znajduje się odpowiedzialność za przesyłkę – w tym niezwykle pomocne okazuje się prawo.

Nie oznacza to, że przewoźnik nie ma obowiązku reagować, gdy produkty mogą zostać uszkodzone. Co więcej, jego uczestnictwo w załadunku jest koniecznością. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości może dojść do obarczenia go winą, na co wskazuje prawo polskie. Jako specjalista powinien współdziałać w ramach podejmowanych czynności, by pod jego nadzorem towar miał szansę bezpiecznie dotrzeć do celu.

Kto odpowiada za ładunek podczas transportu?

Mimo iż prawo przewozowe nie określa jednoznacznie, kto ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie towaru, to praktyka pokazuje nam, że jest to przewoźnik. Powinien posiadać on w swoim wyposażeniu specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu możliwe stanie się dokładne unieruchomienie ładunku. Na gruncie prawa polskiego przewoźnik odpowiada za utratę, uszkodzenie lub ubytek przesyłki od momentu jej przyjęcia aż do chwili wydania odbiorcy.

W przypadku transportów międzynarodowych nie możemy zapominać o konwencji CRM, określającej istotne zasady. Zawarte w niej informacje wskazują, że przewoźnik odpowiada za częściowe lub całkowite zaginięcie czy uszkodzenie towaru, które następuje między jego przyjęciem a wydaniem, ale również za wszelkie opóźnienia w dostawie.

Odpowiedzialność za towar w transporcie – zniszczenie bądź braki

W przypadku, gdy mamy do czynienia z powstaniem zdarzenia wywołującym zniszczenie lub braki w przewożonym ładunku, musimy mieć na uwadze okoliczności zdarzenia. Aby zaistniała odpowiedzialność przewoźnika, należy uwzględnić trzy przesłanki.

Przede wszystkim musi dość do zdarzenia uzasadniającego powstanie odpowiedzialności, takie jak opóźnienia w dostawie. Po drugie, istotna jest szkoda zarówno częściowa, jak i całkowita, a także związek przyczynowo-skutkowy występujący pomiędzy wydarzeniem a szkodą.

Kto odpowiada za towar w transporcie? Podsumowanie

Odpowiedzialność za towar w transporcie to bardzo ważna kwestia, mająca znaczenie dla wszystkich osób zainteresowanych przewozem. W głównej mierze to właśnie przewoźnik odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie przesyłki.

Co istotne, w określonych sytuacjach może zostać zwolniony z odpowiedzialności. Dzieje się tak w przypadku, w którym zaistniałe zdarzenia nie wynikały z jego winy, natomiast z właściwości towaru lub na skutek siły wyższej.

Co więcej, niezwykle istotne jest, aby podczas transportu kierowca skutecznie kontrolował stan towaru, a podczas rozładunku sprawdził jego stan oraz zweryfikował z dokumentacją przewozową. To bardzo ważne kwestie, których nie możemy bagatelizować, ponieważ są częścią spoczywającej na nas odpowiedzialności.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej