Maksymalna efektywność w transporcie: transport przyszłości

Według najnowszych danych zebranych przez GUS, ubiegłoroczny wskaźnik koniunktury w sektorze rodzimego transportu był dodatni – przewozy liczone w tonach wzrosły o 18,1% r/r, co eksperci określają jako największy wzrost od 2012 roku. Rzeczony rozwój ściśle łączy się z aktualnymi i przyszłymi trendami dotyczącymi efektywności oraz optymalizacji transportu, których rezultatem ma być sprawne i terminowe realizowanie założonych przez firmę zadań.

Istota efektywności w transporcie

Według Macieja Wrońskiego, prezesa Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, w ostatnich 10 latach obserwować można było dynamiczny wzrost polskiej branży transportowej. Wpływ na to miało wiele czynników, m.in. dobre perspektywy rynku e-commerce, powstawanie nowych obiektów magazynowo-logistycznych, rozbudowa portowej infrastruktury czy tworzenie transkontynentalnych połączeń kolejowych. Rozwój omawianego sektora determinował z kolei powstawanie kolejnych rozwiązań usprawniających procesy logistyczne. Najważniejszym aspektem w tym kontekście była zawsze efektywność, o której decydują:

  • wykwalifikowana kadra doświadczonych kierowców
  • nowoczesne zaplecze transportowe poddawane cyklicznym przeglądom
  • właściwe planowanie oraz optymalizacja przemieszczania ładunków
  • eliminowanie tzw. „pustych przebiegów”.

W dobie cyfryzacji i nowoczesnych rozwiązań informatycznych najsilniejszym trendem w dziedzinie zwiększenia efektywności transportu okazują się być rozwiązania telematyczne. Jest to nic innego, jak połączenie rozwiązań telekomunikacyjnych, informacyjnych i informatycznych. Ich zastosowanie pozwala w znaczący sposób usprawnić zarządzanie flotą pojazdów oraz może stanowić pewną alternatywę dla zatrudnienia nowych pracowników. Innowacyjne programy służą nie tylko do zarządzania transportem i dystrybucją, ale również nadzorują koszty transportu, planują trasy przy użyciu map, dowodzą flotą, kierują zleceniami transportowymi oraz monitorują kolejne zlecenia przez internet. Tego rodzaju trend pozwala szukać najlepszych połączeń transportowych, a co za tym idzie, budować biznes w sposób bardziej oszczędny i wydajny, czyli efektywny. Warto bowiem pamiętać, że dobrze zorganizowany transport jest w stanie umożliwić przedsiębiorstwu maksymalne zwiększenie produkcji oraz sprzedaży.

 

Stała kontrola rozwiązań

Świadome prowadzenie biznesu wedle najnowszych trendów wiąże się również ze stałą kontrolą rozwiązań stosowanych dotychczas w obszarze transportu, analizowaniem metod dostępnych na rynku, a także wyborem zupełnie nowych, które pozostają optymalne dla firmy oraz są zgodne z jej dynamicznymi planami rozwoju. Nasza firma w pełni wspiera swoich klientów podczas modernizacji poszczególnych obszarów logistyki. Jako specjaliści w doradztwie z zakresu szeroko pojętej logistyki kontraktowej, magazynowania i procesów transportowych, jesteśmy kompleksowo odpowiedzialni za każdy z przeprowadzanych procesów.

Doskonałym przykładem może być współpraca z firmą Wyborowa S.A., podczas której, po przeprowadzeniu wnikliwego audytu, wypracowaliśmy szereg nowych, zoptymalizowanych rozwiązań operacyjnych zarówno w dziedzinie doboru dostawców, przeprowadzenia procedury konkursowej oraz wyboru optymalnych rozwiązań w zakresie transportu. Maksymalna efektywność w transporcie oraz poszukiwanie stosownych rozwiązań są podyktowane nie tylko potrzebą optymalizacji kosztów, ale również podążaniem za najnowszymi trendami i zachowaniem najwyższych możliwych standardów dostaw. Aspekty te przekładają się kolei nie tylko na lepsze prosperowanie firmy na płaszczyźnie biznesowej, ale również umocnienie jej pozycji na rynku oraz ugruntowanie jej wizerunku.

 

Transport przyszłości

Według aktualnych statystyk, w najbliższej przyszłości sektor transportu będzie przechodził znaczącą transformację. Jak można przeczytać w raporcie PWC „Transport przyszłości – perspektywy rozwoju transportu drogowego w Polsce 2020-2030”, polska branża transportu drogowego jest aktualnie w szczycie fazy wzrostu. Według eksperckich szacunków, obsługiwany przez nią tonaż zwiększy się z około 1,17 mld ton w roku 2018 do poziomu około 1,44 mld ton w roku 2022. Zdaniem naszej ekspert ds. transportu, Karoliny Gil, przytoczone dane dają podstawy do przewidywań, że wraz z rozwojem branży transportowej z pewnością będą pojawiać się kolejne innowacyjne rozwiązania wpływające na jej optymalizację i efektywność. Oprócz tego zauważa ona jedną z najbardziej znamiennych tendencji w branży transportowej:

„Aktualnie jednym z najnowszych trendów jest tzw. transport bezzałogowy, czyli autonomiczne, samosterujące samochody. Aby dokładnie określić autonomiczne możliwości samosterujących się samochodów, organizacja standaryzująca SAE International (Society of Automotive Engineers) wprowadziła ich pięciostopniową klasyfikację. Obecnie na drogach można spotkać samochody z klasy 3ciej, czyli np. Mercedesy klasy E i Audi A8, które należą do wysoce zautomatyzowanych. I choć na dzień dzisiejszy nie możemy mówić o seryjnej produkcji samochodów całkowicie autonomicznych, to wedle prognoz, już w roku 2030 na drogach pojawią się pierwsze w pełni zautomatyzowane pojazdy, w tym ciężarówki oraz auta dostawcze firm kurierskich. Taki postęp rzuca zatem zupełnie nowe światło na branżę logistyczną, która stanie przed możliwością całkowitego zrewolucjonizowana sektora transportu.” – podsumowuje.

Zagrożenia dla efektywności transportu w najbliższych latach

Jak wskazuje najnowszy raport PWC „Transport przyszłości – perspektywy rozwoju transportu drogowego w Polsce 2020-2030” oraz badania Business Monitor International, wbrew zapowiadanej automatycznej rewolucji, firmy w najbliższych latach nadal będą borykać się z niedoborem zawodowych kierowców. W roku 2022 luka ta może wynieść nawet 200 tysięcy osób. Niewystarczająca liczba pracowników może prowadzić do wzrostu kosztów płac w branży, a w efekcie spowodować zwiększenie stawek frachtów. Rozwój automatycznego transportu będzie zatem jedną z odpowiedzi na powstający problem. Jak zauważa Grzegorz Urban, dyrektor w zespole ds. transportu i logistyki w PwC, firmy mogą oczekiwać również wielokulturowości kadr. W 2018 r. obywatele Ukrainy stanowili aż 72% kierowców spoza UE pracujących w Polsce. W przypadku wyczerpania zasobów pracowników z Ukrainy, przewoźnicy powinni rozważyć pozyskiwanie kierowców z Azji, dla których polskie wynagrodzenie pozostaje atrakcyjne. Oprócz tego, w najbliższej przyszłości warto zwrócić się ku samochodom zasilanym energią elektryczną, które gwarantują maksymalną efektywność, przy minimalnym negatywnym wpływie na środowisko. Takie decyzje mogą mieć zdecydowany wpływ na zwiększanie efektywności w transporcie przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów.

Jak wynika z przeprowadzonych badań rozwój branży transportowej pozostaje niezwykle dynamiczny. Postęp technologiczny sprawia, że obecny system transportowy będzie na bieżąco dostosowywany do potrzeb odbiorców. Oprócz tego, możliwość połączenia inteligentnych systemów logistycznych i ogromnego rozwoju robotyki i automatyki, pozwala sądzić, że przyszła rola człowieka w logistyce oraz transporcie najpewniej ograniczy się wyłącznie do kontroli oraz podejmowania decyzji.

 

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej