Czym jest skład celny ?

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zlikwidowało cła w handlu wewnątrzwspólnotowym, pozostały jednak podatki akcyzowe nakładane na niektóre towary. Cła obowiązują jednak nadal w obrocie z państwami spoza UE. Jest to nierzadko duży problem dla przedsiębiorców, którzy muszą regulować należności zaraz po sprowadzeniu towaru. Rozwiązaniem są publiczne i prywatne składy celne, a więc miejsca, w których można składować dobra importowane spoza Unii i (lub) poza Unię eksportowane.

Co to jest skład celny ?

Skład celny to wydzielone miejsce na terenie Unii Europejskiej, zatwierdzone przez organy celne i przez nie kontrolowane, a służące do składowania towarów. Mogą to być towary tzw. niewspólnotowe, a więc sprowadzone spoza Unii Europejskiej, które przez czas składowania nie podlegają opłatom celnym przywozowym ani tzw. środkom polityki handlowej – taryfowym, parataryfowym ani pozataryfowym. Chodzi tu o rozmaite cła, opłaty wyrównawcze, podatki importowe, ograniczenia (dewizowe, ilościowe), koncesje, licencje oraz normy i wymagania techniczne. Dodatkowo skład celny umożliwia podzielenie płatności związanych z cłem i innymi podatkami co ma zastosowanie w przypadku gdy towar wyprowadzany jest ze składu celnego partiami. Pozwala również na nieuiszczanie ceł i innych należności podatkowych w stosunku do towarów powrotnego wywozu (reeksport). Towary nieunijne objęte procedurą składowania celnego nie muszą być dopuszczane do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, jeżeli przeznaczone są do powrotnego wywiezienia. W uzasadnionych przypadkach, skład celny daje również możliwość składowania towarów unijnych.

Jak działa skład celny?

KMC Services świadczy usługi przy współpracy z agencją celną Rusak Business Services Sp. z o.o. Jest to międzynarodowa firma dostarczającą od prawie 30 lat profesjonalne usługi w zakresie tematyki celnej oraz trade compliance. KMC-Services świadczy usługi w ramach poniższych procedur celnych:

 • wprowadzenie towaru do składu celnego
 • dopuszczenia do obrotu / wyprowadzenie przesyłki ze składu celnego
 • wyprowadzenie przesyłki ze składu celnego poza UE/powrotny wywóz
 • zgłoszenie celne w tranzycie T1
 • składowania celnego
 • uszlachetniania czynnego
 • uszlachetniania biernego
 • odprawy czasowej
 • końcowego przeznaczenia
 • wystawianiu i legalizacji dokumentów pochodzenia
 • zgłoszeniu procedury tranzytowej TIR do NCTS
 • sporządzaniu dokumentów transportowych i tranzytowych
 • sporządzaniu wniosków i reprezentowaniu przed organami celnymi w związku z rewizjami i kontrolami celnymi

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej