Blog Nasi Eksperci

/ Czym jest skład celny ?

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zlikwidowało cła w handlu wewnątrzwspólnotowym, pozostały jednak podatki akcyzowe nakładane na niektóre towary. Cła obowiązują jednak nadal w obrocie z państwami spoza UE. Jest to nierzadko duży problem dla przedsiębiorców, którzy muszą regulować należności zaraz po sprowadzeniu towaru. Rozwiązaniem są publiczne i prywatne składy celne, a więc miejsca, w których można składować dobra importowane spoza Unii i (lub) poza Unię eksportowane.

Co to jest skład celny ?

Skład celny to wydzielone miejsce na terenie Unii Europejskiej, zatwierdzone przez organy celne i przez nie kontrolowane, a służące do składowania towarów. Mogą to być towary tzw. niewspólnotowe, a więc sprowadzone spoza Unii Europejskiej, które przez czas składowania nie podlegają opłatom celnym przywozowym ani tzw. środkom polityki handlowej – taryfowym, parataryfowym ani pozataryfowym. Chodzi tu o rozmaite cła, opłaty wyrównawcze, podatki importowe, ograniczenia (dewizowe, ilościowe), koncesje, licencje oraz normy i wymagania techniczne. Dodatkowo skład celny umożliwia podzielenie płatności związanych z cłem i innymi podatkami co ma zastosowanie w przypadku gdy towar wyprowadzany jest ze składu celnego partiami. Pozwala również na nieuiszczanie ceł i innych należności podatkowych w stosunku do towarów powrotnego wywozu (reeksport). Towary nieunijne objęte procedurą składowania celnego nie muszą być dopuszczane do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, jeżeli przeznaczone są do powrotnego wywiezienia. W uzasadnionych przypadkach, skład celny daje również możliwość składowania towarów unijnych.

Jak działa skład celny?

KMC Services świadczy usługi przy współpracy z agencją celną Rusak Business Services Sp. z o.o. Jest to międzynarodowa firma dostarczającą od prawie 30 lat profesjonalne usługi w zakresie tematyki celnej oraz trade compliance. KMC-Services świadczy usługi w ramach poniższych procedur celnych:

 • wprowadzenie towaru do składu celnego
 • dopuszczenia do obrotu / wyprowadzenie przesyłki ze składu celnego
 • wyprowadzenie przesyłki ze składu celnego poza UE/powrotny wywóz
 • zgłoszenie celne w tranzycie T1
 • składowania celnego
 • uszlachetniania czynnego
 • uszlachetniania biernego
 • odprawy czasowej
 • końcowego przeznaczenia
 • wystawianiu i legalizacji dokumentów pochodzenia
 • zgłoszeniu procedury tranzytowej TIR do NCTS
 • sporządzaniu dokumentów transportowych i tranzytowych
 • sporządzaniu wniosków i reprezentowaniu przed organami celnymi w związku z rewizjami i kontrolami celnymi
Twitter Facebook LinkedIn Google Bolt

Udostępnij

Zobacz także:

Skład celny, czyli jak łatwo sprowadzać z zagranicy

Jak przebiega procedura dopuszczenia do obrotu?

Co to jest kod EAN, do czego służy?

Modele logistyczne w obsłudze e-commerce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.