Transport a spedycja – na czym polegają różnice?

Z pewnością każdy, kto chodź raz zetknął się z branżą logistyczną, słyszał o dwóch niezwykle ważnych pojęciach. Transport oraz spedycja, bo właśnie o nich mowa, bardzo często są używane zamiennie. Tak naprawdę jednak określają zupełnie co innego.

Logistyka to pojęcie, które łączy oba te elementy. Spedycja jest częścią logistyki, z kolei transport to jeden z elementów procesów spedycyjnych. Warto więc dokładnie zdefiniować te dwa pojęcia, a także odpowiedzieć sobie na pytanie, co je różni.

Transport a spedycja — definicje

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co różni transport oraz spedycję, na początek warto przedstawić sobie definicję tych dwóch pojęć.

Co to jest transport?

Transport to nic innego, jak przemieszczanie się grupy ludzi lub towarów z jednego miejsca na drugie. Do tego celu można wykorzystać na przykład drogę lądową, morską czy też powietrzną. Pojęcie to stanowi również szereg wszystkich czynności, jakie wiążą się z tym procesem, czyli na przykład załadunek, przeładunek lub rozładunek. Transport określa również cały dział gospodarki, który zajmuje się tym zagadnieniem.

Warto podkreślić, że transport może przyjąć różne formy. Obecnie wyróżnia się kolejową, morską, drogową czy też powietrzną. Co równie istotne, to także najważniejsze ogniwo w całym procesie logistycznym.

Co to jest spedycja?

Czym w takim razie jest spedycja? To nic innego, jak przewóz oraz dostawa towarów wykonywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo przewozowe.

W ramach spedycji można wyróżnić wiele elementów, a każdy z nich jest niezwykle ważny. Są to m.in. przyjmowanie zleceń spedycyjnych, zawieranie umów, dobór odpowiedniego środka transportu, przygotowanie oraz odbiór przesyłki, a także przeprowadzenie odprawy celnej.

Wszystkie te wymienione czynności sumują się na proces spedycyjny, w ramach którego można także wyróżnić sam transport. W obszarze spedycji można także wyróżnić składowanie przesyłek, ich sprzedaż czy też podejmowanie należności za przesyłkę.

Usługa spedycyjna a usługa transportowa — podstawowe różnice

Dyskutując na temat spedycji oraz transportu, należy mieć świadomość, że znacznie większa odpowiedzialność leży po stronie spedytorów. To właśnie na ich barkach spoczywa przygotowanie całego procesu spedycyjnego, a także dopilnowanie, aby każdy etap zamknął się w określonym przedziale czasowym. Z kolei osoby odpowiedzialne za transport muszą jedynie dopilnować, aby dana przesyłka została odpowiednio przygotowana i zabezpieczona, a następnie przewieźć ją na miejsce docelowe.

Podstawą wykonania usług transportowych są umowy przewozowe. Przewoźnik bierze w ten sposób na siebie zobowiązanie dostarczenia konkretnego ładunku na miejsce wskazane przez nadawcę. Co ważne, może on zlecić to zadanie innemu podmiotowi, ale to na nim spoczywa odpowiedzialność za przewiezienie ładunku na określone miejsce, w określonym czasie.

Podsumowując, sama usługa transportowa jest łatwiejsza do wykonania niż cała procedura spedycyjna.

Spedycja a transport

Jaka jest więc największa różnica pomiędzy spedycją a transportem? Przede wszystkim chodzi tutaj o odpowiedzialność za konkretne działania. Należy pamiętać, że działania spedytora wybiegają znacznie dalej i nie obejmują wyłącznie samego transportu.

Spedycja to dosyć skomplikowany proces i musi zostać on dopięty na ostatni guzik. Ponadto firmy spedycyjne zapewniają również kompleksową pomoc na każdym etapie procedury. Dlatego też, jeżeli komuś zależy nie tylko na samym transporcie, ale również na skrupulatnym zgromadzeniu wszelkich dokumentów, lepiej zdecydować się na usługi spedytora.

W sytuacji, gdy do przewiezienia jest małogabarytowy ładunek, który nie wymaga specjalistycznego pojazdu czy nadzwyczajnych zezwoleń, najlepszym rozwiązaniem może okazać się firma transportowa.

W przypadku transportu szczególnie wymagającego sprzętu, gdzie należy wykorzystać odpowiednie samochody, firma spedycyjna może okazać się lepszym pomysłem głównie ze względu na gromadzenie dokumentacji oraz załatwienie wszelkich zezwoleń.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej