Na czym polega efekt byczego bicza w logistyce?

Efekt byczego bicza, zwany również jako efekt Forrestera od nazwiska twórcy tego terminu, to zjawisko, które jest punktem zapalnym dla niekorzystnych zmian popytu w łańcuchu dostaw. Ma ono wiele negatywnych konsekwencji zarówno dla każdego z jego ogniw, jak i dla wizerunku marki oraz rzeczywistego zainteresowania produktem przez klientów.

Czym dokładnie jest efekt byczego bicza w logistyce, jak powstaje i w jaki sposób można mu zapobiec? Tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

Efekt byczego bicza w logistyce i metody jego zapobiegania

Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw to efekt popytu, a dokładniej nieodpowiedniej interpretacji jego wielkości przez poszczególne ogniwa. Niekiedy zjawisko to opisuje się również mianem efektu Forrestera, w innych przypadkach stanowi on 1 z 4 różnych jego wariantów zaraz obok efektu promocji, Houlihana oraz Burbidge’a. Dotyczą one kolejno czasu realizacji, fluktuacji cen, racjonowania produktów, a także grupowania zamówień.

Co to jest efekt byczego bicza?

W praktyce efekt byczego bicza w logistyce wygląda w ten sposób, że ogniwo łańcucha dostaw gromadzi asortyment danego produktu na podstawie przewidywań dotyczących jego sprzedaży wraz z pewnym zapasem na wszelki wypadek. Kolejne ogniwo zaś błędnie interpretuje jako popyt konsumenta, czyli realne zapotrzebowanie na produkt, popyt swojego partnera w łańcuchu, w którym został ujęty również mniejszy lub większy zapas.

W efekcie kolejne ogniwo przygotowuje jeszcze większy zapas, co powoduje ich nadmierne gromadzenie, a także wiąże się z wieloma innymi niekorzystnymi konsekwencjami.

Kiedy powstaje efekt byczego bicza i jakie są jego konsekwencje?

Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw polega na zaburzeniu równowagi między rzeczywistą wielkością zamówień a rozmiarem gromadzonych zapasów. Do jego powstania dochodzi, gdy na każdym etapie łańcucha ma miejsce wzrost różnicy między rzeczywistym a interpretowanym rozmiarem popytu.

Warto zauważyć, że na powstanie efektu byczego bicza w logistyce mogą mieć wpływ zarówno zachowania partnerów w łańcuchu dostaw, jak i podejmowane przez nich działania operacyjne, takie jak chociażby brak regulacji zapasów.

W konsekwencji tego prawa efektu w logistyce dochodzi do zwiększenia kosztów dla każdego ogniwa w łańcuchu. Co więcej, producenci zwiększający produkcję mogą być zmuszeni do obniżenia cen produktów, aby móc zredukować nadmierne zapasy. Tego rodzaju konsekwencje negatywnie wpływają na ogół funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przyczyny powstania efektu byczego bicza w logistyce

Efekt popytu, który został źle zinterpretowany, jest kompleksowy. Jeśli chcemy zapobiec jego wystąpieniu, warto zwrócić uwagę na najczęściej wywołujące go czynniki. Są to między innymi problemy w zakresie przepływu informacji zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Oprócz tego należy przeanalizować również, czy system kontroli dostaw jest odpowiedni i dostosowany, a także jak wdrożone systemy informatyczne oraz narzędzia – bądź ich brak – wpływają na współpracę między partnerami w łańcuchu dostaw. W tym zakresie mogą Ci pomóc nasi specjaliści, którzy oferują profesjonalne doradztwo w dziedzinie logistyki.

Sposoby ograniczania efektu byczego bicza

Zapobieganie efektowi byczego bicza polega na niwelowaniu zniekształceń popytu. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki dążeniu do poprawy współpracy między ogniwami, ale również dzięki wdrożeniu odpowiednich systemów zarządzania magazynem.

Pod tym kątem pozostajemy do Twojej dyspozycji, służąc fachową poradą i wsparciem. Jednym z korzystnych rozwiązań jest ponadto realizowanie podejścia adaptacyjnego – a nie reaktywnego – w pracy magazynu.

Efekty byczego bicza – podsumowanie

Efektem popytu jest podaż – to właśnie na podstawie zainteresowania danym produktem powinno się podejmować decyzję o wielkości jego produkcji.

Prawidłowa prognoza wymaga precyzji i uważności, a także świadomości na temat zjawiska, jakim jest efekt byczego bicza w logistyce. Nasza firma oferuje pod tym względem kompleksowe wsparcie, świadcząc profesjonalne doradztwo oraz usługi zarządzania magazynami.

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej