KONFERENCJA EMERGING CITIES, 7.11.2017, BYDGOSZCZ

7 listopada b.r., w Bygdoszczy, odbyła się zorganizowana już po raz trzeci, konferencja „EmergingCities. Nowe centra logistyczne na mapie Polski”, której organizatorami byli Miasto Bydgoszcz, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz wydawnictwo Bonnier Business Polska, wydawca dziennika gospodarczego Puls Biznesu.

Celem konferencji było podjęcie z menedżerami i ekspertami dyskusji o wyzwaniach, jakie niesie lokalne i globalne zarządzanie w branży TSL, a także analiza trendów w nowoczesnej logistyce.

Konferencja zgromadziła kluczowe osoby zarządzające procesami logistycznymi  w najważniejszych firmach działających na terenie Polski. Do wystąpienia podczas konferencji, w roli eksperta i panelisty, został zaproszony przedstawiciel firmy KMC-Services, dyrektor logistyki, Maciej Winiarski, który szeroko omówił w swojej prezentacji aspekt jakości w logistyce – zawsze aktualny i niezwykle ważny dla optymalnego przebiegu procesów, optymalizacji czasu i kosztów oraz tzw. „świętego spokoju” osób odpowiedzialnych za ten obszar działalności firm.

Na prezentację Macieja Winiarskiego, pod tytułem „Wiarygodna jakość – Święty Graal w logistyce” złożyły się następujące praktyczne aspekty obszaru jakości:

  • Jakość w ofercie a jakość w późniejszej współpracy – czy muszą się różnić?
  • Jakość mierzona parametrami – czyli po czym poznać poziom jakości?
  • Jakość w praktyce codziennych wyzwań – czyli jak dostarczyć klientowi Świętego Graala?
FOT. TYTUS SZABELSKI/FREEPRESS.Pl
FOT. TYTUS SZABELSKI / FREEPRESS.Pl
FOT. TYTUS SZABELSKI / FREEPRESS.Pl
FOT. TYTUS SZABELSKI / FREEPRESS.Pl

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej