KMC- SERVICES W 23. RANKINGU TSL DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ

19 czerwca b.r. został opublikowany 23. ranking Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie opracowany, jak to ma miejsce od lat, pod nadzorem eksperta, prof. dr hab.
Haliny Brdulak. W rankingu ujęto 65 największych firm z branży TSL zarejestrowanych w Polsce,
które dobrowolnie podały swoje wyniki do organizatorów rankingu.

Wyniki zaprezentowano w 7 kategoriach, w tym w 2 ogólnych – wg przychodów w 2017 roku i wg
dynamiki tych przychodów względem roku 2016, oraz w 5 specjalistycznych – pokazujących miejsce
danej firmy w rankingu firm, które mają tą samą główną specjalizację.

KMC-Services zajęło w rankingu ogólnym, uwzględniającym wartość przychodów w 2017 roku, 59.
miejsce, zaś w rankingu prezentującym największą dynamikę przychodów 2017/2016, ze swoją
dynamiką na poziomie 118%, KMC-Services zajęło 30. miejsce, plasując się w ten sposób w pierwszej
połówce rankingu.

Jednocześnie w specjalistycznym zestawieniu firm, dla których główną usługą w skali przychodów
jest spedycja, nasza firma zajęła 18. miejsce. W ten sposób przesunęliśmy się w górę rankingu
względem wyników z ubiegłego roku o 6 miejsc (w 2017 r. byliśmy w tym rankingu na 24. miejscu).

Ranking Dziennika Gazety Prawnej był przeprowadzany w pełni bezpłatnie i pod okiem najlepszych
ekspertów. Jednocześnie był to pierwszy ważny ranking spośród tych, które zostaną opublikowane w
2018 roku. Cieszymy się z mocnej pozycji KMC-Services potwierdzonej w tym zestawieniu i
czekamy na kolejne!

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej