Kiedy potrzebna jest licencja na transport drogowy?

Licencja na transport drogowy to z pewnością jeden z najważniejszych dokumentów, jakie musi posiadać każde przedsiębiorstwo zajmujące się transportem zarówno ludzi, jak i zwierząt. Bez niego realizacja zadania niekiedy okazuje się niemożliwe, a przedsiębiorca może narazić się na duże kary finansowe.

Nie oznacza to jednak, że kierowca potrzebuje licencji w każdej sytuacji. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czym ona jest, kiedy się jej wymaga oraz, kto może uzyskać licencję na transport międzynarodowy.

Kiedy potrzebna jest licencja na transport drogowy?

Przed odpowiedzią na to pytanie, warto zastanowić się, czym w ogóle jest ta licencja. Dokument ten to nic innego, jak zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Licencja to decyzja administracyjna wydawana przez Starostwo Powiatowe odpowiednie dla siedziby danej firmy. Co bardzo ważne, otrzymuje się je na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy, który chce świadczyć usługi transportowe.

Licencja zezwala na wykonywanie usług transportowych na terenie kraju. Jest jednocześnie jednym z podstawowych dokumentów, jakie muszą posiadać przedsiębiorcy, którzy starają się o zezwolenie na przewozy międzynarodowe.

Jakie dokumenty regulują licencję na transport drogowy? Podstawowe informacje o niej można znaleźć w przepisach ustawy o transporcie drogowym z 2013 roku, a także w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1072/2009.

Kiedy wymagana jest licencja na transport drogowy?

Wbrew pozorom, licencja na wykonywanie usług transportowych na terenie kraju nie jest wymagana względem wszystkich firm. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, którzy wykonują przewóz rzeczy przy użyciu pojazdów, których waga całkowita wynosi więcej niż 3,5 t. Ponadto o taką licencję musi postarać się również firma transportująca ludzi popularnymi busami.

Z kolei licencji nie muszą posiadać przedsiębiorcy realizujący swoje usługi pojazdami o łącznym DMC poniżej 3,5 tony lub też ci, którzy transportują towary na potrzeby własne, na przykład między oddziałami firmy.

Inną kwestią jest licencja wspólnotowa. Dotyczy ona kierowców, którzy przewożą towary oraz ludzi na rynku międzynarodowym. W przypadku transportu ciężkiego, czyli powyżej 3,5 tony, zasady od wielu lat pozostają niezmienne.

Natomiast w przypadku pojazdów do 3,5 tony dużo zmieniły przepisy z 21 maja 2022 roku. Oznacza to, że w przypadku pojazdów przekraczających 2,5 tony licencja międzynarodowa również jest wymagana.

Kto musi mieć licencję na transport drogowy?

Każdy kierowca, który chce otrzymać licencję na transport międzynarodowy, musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie tras krajowych. Wymagane są również licencja na transport drogowy oraz certyfikat kompetencji zawodowych. Ponadto firma musi posiadać nienaganną reputację, odpowiednie zabezpieczenie finansowe czy mieć siedzibę na terenie któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Razem z wnioskiem o licencję należy złożyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową oraz prawną przedsiębiorstwa.

Kiedy potrzebna jest licencja na transport drogowy? Podsumowanie

Licencja na transport drogowy to podstawowy dokument dla każdej osoby, która chce realizować usługi przewozowe czy to na terenie Polski, czy też całej Unii Europejskiej. Brak takiego zaświadczenia może wiązać się z konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi.

Nie warto zaniedbywać obowiązku obejmującego posiadanie licencji, tym bardziej że samo jej uzyskanie nie jest zbyt skomplikowane i poradzi sobie z nim każdy przedsiębiorca.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej