Intralogistyka – czym jest?

Intralogistyka to zagadnienie dotyczące wszystkich firm, w obrębie których dochodzi do zarządzania towarem oraz informacjami. Procesy intralogistyczne wymagają odpowiedniego planowania i realizacji, aby były efektywne, a zarazem pozwalały na zminimalizowanie kosztów. Pomagają w tym nowoczesne rozwiązania umożliwiające automatyzację wielu procesów, dzięki czemu przebiegają one w sposób zoptymalizowany pod wieloma względami. Intralogistyka – co to, co się na nią składa i jakie tendencje w tym zakresie obserwujemy obecnie?

Co to jest intralogistyka?

Intralogistyka to taki obszar logistyki, który związany jest z procesami wewnętrznymi w danej firmie, a konkretnie z ich zarządzaniem. Obejmuje ona organizację przepływu materiałów oraz informacji w obrębie przedsiębiorstwa.

Z tego względu, jeśli zależy nam na jego sprawnym działaniu, należy skupić się właśnie na optymalizacji intralogistyki. Definicja ta została ukuta dopiero w 2004 roku, a zainteresowanie nią nieustannie rośnie.

Definicja intralogistyki

Intralogistyka jest niezwykle ważnym obszarem współczesnej logistyki. Dzieje się tak, ponieważ ma ona bezpośrednie przełożenie i bardzo ważny wpływ na jakość usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. Jak precyzyjniej można zdefiniować intralogistykę? Co to jest i jakich procesów dotyczy?

Definiując tę dziedzinę, należy podkreślić, że podejmowane w tym obszarze działania mają na celu rozwój automatyzacji procesów oraz współpracy pomiędzy różnymi systemami. Dzięki temu możliwe jest realizowanie ustalonych przez firmę celów.

Co składa się na intralogistykę?

W zakres intralogistyki wchodzi kilka różnych obszarów. Wśród nich należy wymienić zarządzanie przepływem informacji, organizowanie wewnętrznego transportu materiałów i towarów, a także zarządzanie magazynem.

W praktyce oznacza to, że intralogistyka ma wpływ na to, jak przygotowujemy zamówienia, kiedy aktualizujemy i uzupełniamy stany magazynowe oraz w jaki sposób dbamy o to, aby każdy pracownik miał dostęp do niezbędnych informacji w celu wykonywania swojej pracy. To tylko kilka z wielu kwestii, które warunkowane są przez ten obszar.

Trendy w rozwoju intralogistyki

W związku z rozwojem nowoczesnych technologii obserwuje się również trendy w zakresie rozwoju intralogistyki. Co to za rozwiązania?

Na szczególną uwagę zasługuje tak zwana intralogistyka 4.0 jako ogólna koncepcja, w ramach której wdraża się między innymi robotyzację przestrzeni magazynowej, synchronizację procesów produkcyjnych i magazynowych, informatyczne systemy zarządzania magazynem oraz automatyzację wewnątrzzakładowego przepływu materiałów.

Robotyzacja przestrzeni magazynowej

Jednym z nowoczesnych trendów w intralogistyce jest robotyzacja, czyli zastosowanie robotów w magazynach. Inteligentne maszyny wykonują działania, które wcześniej należały do obowiązków pracowników, w tym na przykład kompletowanie i pakowanie zamówień. W niektórych przypadkach roboty mogą współpracować z personelem podczas różnych procesów, dzięki czemu są w stanie odciążyć pracowników.

Informatyczne systemy zarządzania magazynem

Istnieje wiele różnych systemów zarządzania magazynem, które mogą skutecznie wspomóc intralogistykę w firmie. Należy do nich między innymi system WMS – znacznie ułatwia on kontrolowanie lokalizacji towaru. W związku z tym proces przygotowywania zamówienia zostaje skrócony do minimum. Zastosowanie tego systemu jest możliwe dzięki wdrożeniu skomunikowanych ze sobą urządzeń, takich jak terminale radiowe czy tablety.

Synchronizacja procesów produkcyjnych i magazynowych

Sprawne funkcjonowanie firmy wymaga synchronizacji procesów produkcyjnych i magazynowych, co może zostać osiągnięte właśnie dzięki systemowi WMS. W tym celu należy go rozszerzyć o odpowiedni moduł.

Automatyzacja wewnątrzzakładowego przepływu materiałów

Wewnętrzny przepływ materiałów to niezwykle ważny obszar intralogistyki. Automatyzację owego transportu szczególnie zaleca się wówczas, gdy wiele wykonywanych operacji jest powtarzalnych oraz zachodzi konieczność utrzymania nieprzerwanego przepływu towarów.

Komu powinno zależeć na tym, by intralogistyka w firmie była na wysokim poziomie?

Nieustanne rozwijanie i doskonalenie intralogistyki to kwestia, która powinna interesować przede wszystkim zwierzchników danego przedsiębiorstwa, jako że ma ona wymierny wpływ na wydajność jego funkcjonowania.

Nasza firma może pomóc Ci w wypracowaniu korzystnych rozwiązań w zakresie intralogistyki, a także odciążyć Cię pod względem zarządzania magazynem. To tylko jedne z szeregu naszych usług, które napędzają rozwój wielu przedsiębiorstw z różnych branż.

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej