Warehousing Krakow Modlniczka

KMC-Services sp. z o.o.

We offer

  • A+ class warehouse with full service, which is a guarantee of the highest standards of warehousing of goods
  • Facility address: ul. Komandosów 1/2, 32-085 Modlniczka
  • The facility is located in the GLP logistics park located in close proximity of the A4 motorway and the John Paul II International Airport Kraków-Balice, in Modlniczka near Kraków. It’s only 12 km away from the Kraków City Centre, 150 km from Poland’s southern border, being equidistant between the eastern and western borders.
  • Area: 17000 m²
  • Storage capacity: 27,000 pallet places
  • Warehouse equipped with high storage racks and shelf racks.
  • Designed to serve manufacturing sector customers, importers and e-commerce
  • Currently supported industries: FMCG, paper, electronics, household appliances, plumbing and heating, sports, electrical appliances, alcohol, packagings, games, toys, home furnishings
  • Opening hours 06:00–22:00, Monday-Friday

We invite you for a reference visit.

web_FIN_cam_01

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Write to us to receive a free quote.

We inform you that:
1. The administrator of your personal data is KMC Services Sp. z o.o. with its registered office at ul. Balicka 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, hereinafter referred to as the Company, which carries out the processing of your personal data,
2. your personal data will be processed for the purpose of marketing the Company’s products and services and will not be shared with other recipients,
3 The Company has obtained your personal data directly from you,
4 You have the right to:
– request the Administrator to access, rectify, erase or restrict the processing of your personal data,
– to object to such processing,
– data portability,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– to lodge a complaint with the supervisory authority, which is the General Inspector for Personal Data Protection (President of the Office for Personal Data Protection),
5. your personal data shall not be subject to automated decision-making, including profiling,
6. your data will be processed until you request the deletion of your personal data.
Read more

Write to us to receive a free quote.

We inform you that:
1. The administrator of your personal data is KMC Services Sp. z o.o. with its registered office at ul. Balicka 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, hereinafter referred to as the Company, which carries out the processing of your personal data,
2. your personal data will be processed for the purpose of marketing the Company’s products and services and will not be shared with other recipients,
3 The Company has obtained your personal data directly from you,
4 You have the right to:
– request the Administrator to access, rectify, erase or restrict the processing of your personal data,
– to object to such processing,
– data portability,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– to lodge a complaint with the supervisory authority, which is the General Inspector for Personal Data Protection (President of the Office for Personal Data Protection),
5. your personal data shall not be subject to automated decision-making, including profiling,
6. your data will be processed until you request the deletion of your personal data.
Read more