Zewnętrzny audyt logistyczny – co warto o nim wiedzieć?

Właściwa realizacja procesów logistycznych jest warunkiem efektywnej działalności każdego biznesu. Jako przedsiębiorca na pewno nie raz zastanawiałeś się, czy Twoja firma działa sprawnie, co należy w niej zmienić i usprawnić, by uzyskiwać coraz lepsze wyniki. Jedną ze skutecznych form sprawdzenia, które czynniki decydują o sukcesie, a które o niepowodzeniu podejmowanych działań jest audyt zewnętrzny.

Jeśli w ramach swojej działalności realizujesz procesy logistyczne, to musisz wiedzieć, że optymalizacja łańcucha dostaw jest kluczem do obniżania kosztów i szansą dla rozwoju Twojego biznesu. Zewnętrzny audyt logistyczny jako ocena konkretnych działań i stopnia realizacji celów jest ważnym elementem systemu zarządzania jakością. To również bardzo istotny proces, którego wynikiem jest optymalizacja czasu, kosztów a w konsekwencji poprawa funkcjonowania całej organizacji.

Dlaczego audyt zewnętrzny?

Szukanie rozwiązań na własną rękę wydaje się tańsze i bardziej efektywne, ponieważ decydenci i pracownicy firmy twierdzą, że znają ją najlepiej. Zazwyczaj jednak bardziej opłacalnym i szybszym działaniem jest zwrócenie się do specjalistów, którzy posiadają doświadczenie zdobyte podczas wykonywania podobnych zleceń. „Zatrudnienie zewnętrznej firmy będącej jednocześnie doświadczonym operatorem logistycznym o ugruntowanej pozycji na rynku jest gwarancją możliwości skorzystania z fachowej wiedzy i odpowiednio dostosowanych technologii. Współpraca z niezależnym ekspertem to także zapewnienie rzetelności i obiektywności w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Osoba z zewnątrz nie ma powodów, by zataić wady systemu, nieefektywne dysponowanie środkami finansowymi lub zasobami ludzkimi. Ponadto, wewnętrznym audytorom często brak praktycznego odniesienia do sytuacji w innych firmach.” – radzi Pan Maciej Winiarski, dyrektor ds. logistyki z KMC-Services Sp. z o.o.

Jakie są cele audytu logistycznego?

Audyt logistyczny wskazuje możliwości usprawnienia procesów magazynowych, produkcyjnych lub/i dystrybucyjnych. Jego celem jest sprawdzenie zgodności posiadanych informacji o wynikach działań logistycznych ze stanem rzeczywistym oraz ocena zgodności stanu realizacji procesów z regulaminami i procedurami. Dzięki takiej kontroli można wskazać konkretne miejsca generowania zbędnych kosztów przy jednoczesnym podniesieniu poziomu jakości obsługi klienta w łańcuchu dostaw. Audyt dostarcza zatem informacji niezbędnych do podjęcia priorytetowych decyzji biznesowych w przedsiębiorstwie.

Kiedy powinieneś pomyśleć o audycie zewnętrznym?

Dobrze zarządzane przedsiębiorstwo podlega stałym kontrolom, monitoringowi i analizie łańcucha dostaw. Kiedy sięgnąć po pomoc firmy zewnętrznej? Przede wszystkim wtedy, kiedy dotychczasowe rozwiązania są nieefektywne i potrzebujesz optymalizacji lub całkowitej reorganizacji procesów wewnętrznych. Z doradztwa warto skorzystać także wtedy, kiedy planujesz nowe procesy logistyczne, uruchomienie nowoczesnego systemu informatycznego, zmianę lub modernizację magazynu i usług transportowych. Po poradę eksperta udaj się również wtedy, kiedy planujesz outsourcing usług logistycznych – magazynowania lub transportu.

Jak wybrać firmę doradczą?

Jeśli szukasz zaufanego partnera, to powinieneś zwrócić uwagę na kilka kwestii:

  1. Zakres audytu → Pamiętaj, że audyt logistyczny w Twojej firmie powinien być kompleksowy i obejmować wszystkie elementy łańcucha dostaw. Jeśli zatrudniona przez Ciebie firma skupi się tylko na jednej części i wskaże dla niej rozwiązania, szybko może się okazać, że nie współgrają one z resztą biznesu. „Z projektów doradczych, które przeprowadziliśmy w ostatnich miesiącach dla naszych klientów wynika, że przedsiębiorcy często popełniają te same błędy. Dla przykładu – wprowadzane bez konsultacji ze specjalistą choćby kosmetyczne zmiany w samym tylko transporcie, wywoływały problemy zarówno po stronie magazynowania, jak i odwrotnie. Dlatego, dzięki zaprojektowaniu jako pierwszych, zoptymalizowanych procesów magazynowych z pewnością uda się w przyszłości nie tylko wdrożyć je z sukcesem, ale również uniknąć dodatkowych kosztów z tytułu dostosowań budynku czy infrastruktury do ich wymogów.” – radzi Winiarski.
  2. Standard konsultacji → Rzetelny audytor będzie chciał dogłębnie poznać Twoje przedsiębiorstwo, jego bolączki i szanse, poświęcając na to maksymalną ilość czasu. Wymagaj ścisłej współpracy z decydentami i pracownikami firmy, regularnych konsultacji swoich spostrzeżeń, analizy błędów i przedstawienia optymalnych sposobów na ich eliminację.
  3. Doświadczenie i referencje → Wybieraj specjalistów, którzy od lat zdobywali doświadczenie w tym biznesie, realizowali projekty w zakresie magazynowania, transportu, tworzenia nowych obiektów. Na tej podstawie łatwiej będzie im wskazać, które rozwiązania się sprawdzają. Sprawdzaj, czy potencjalni twórcy audytu podejmowali wcześniej działania tego typu. Pytaj o przedsiębiorstwa, z którymi współpracowali i efekty ich działań. Zawsze weryfikuj zdobytą w ten sposób wiedzę.
  4. Szycie ofert na miarę → Przeprowadzanie audytu w kilku przedsiębiorstwach wedle tego samego szablonu to błąd. Dlatego zawsze wybieraj partnerów, którzy koncentrują uwagę na Twoim interesie, dobierając narzędzia i rozwiązania zgodne z Twoimi potrzebami.

Audyt zewnętrzny jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem umożliwiającym doskonalenie systemu logistycznego, poprzez wskazanie działań nieefektywnych i ustalenie kierunków usprawnień procesów obowiązujących w danej firmie. Jego wyniki są źródłem do opracowania rekomendacji oraz zaleceń, które mają zapewnić ograniczenie kosztów logistycznych i wzrost poziomu jakości obsługi klientów.

W sytuacji kiedy według badań* koszty generowane przez łańcuch dostaw mogą stanowić nawet połowę ostatecznej ceny produktu, a najbardziej kosztochłonne są transport i magazynowanie, zdecydowanie warto podjąć wszelkie kroki w celu optymalizacji biznesu. Zewnętrzny audyt logistyczny wskaże optymalne rozwiązania, które umożliwią ograniczenie strat, zapewniając tym samym realizację założonych celów strategii logistycznej przedsiębiorstwa.

*Link do badań: https://www.researchgate.net/publication/272857284_The_Impact_of_Supply_Chain_Cost_on_the_Price_of_the_Final_Product

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej