Sezonowość w e-commerce, a bezpieczeństwo. Jak skutecznie zadbać o towar w okresie wzmożonej sprzedaży?

Jak wynika z ubiegłorocznego raportu Deloitte, ponad 44% Polaków kupuje prezenty świąteczne przez Internet i na ostatnią chwilę. Oznacza to, że już niebawem wiele sklepów internetowych może spotkać się z efektem sezonowości, który niesie ze sobą nie tylko wzmożoną sprzedaż, ale również szczególną troskę o bezpieczeństwo wysyłanych towarów.

Jak można przeczytać w dalszych badaniach zamieszczonych w tym samym raporcie Deloitte, Polacy na tle europejczyków, wspólnie z Włochami, mają wiodącą pozycję w kupowaniu prezentów na ostatnią chwilę – w obu krajach aż 27% respondentów kupowało prezenty w okresie od 15 do 24 grudnia. Moment ten jest zatem dla sklepów internetowych wyjątkowo trudny. Podobnie jak inne okresy sezonowości, takie jak np. Black Friday czy Cyber Monday.

Najczęstsze zagrożenia dla łańcuchów logistycznych

Jak wynika z raportu „PwC CEE Transport & Logistics Trend Book 2019” najczęstsze zagrożenia dla współczesnych łańcuchów logistycznych to m.in. pracownicy, którzy nie posiadają właściwych umiejętności w realizacji powierzonych im zadań, niewłaściwie dobrani dostawcy, nieodpowiednia jakość procesów oraz brak właściwych warunków do przechowywania towarów. Innym istotnym zagrożeniem może być również zaburzona, nieterminowa komunikacja między poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego.

Zagrożenie związane z sezonowością można jednak zminimalizować poprzez odpowiednie przygotowanie się do wzrostu sprzedaży, zadbanie o konkretne sektory logistyki oraz właściwie działający łańcuch magazynowo-transportowy. Warto pamiętać, że współczesne procesy logistyczne złożone są z wielu podmiotów, których odpowiednia współpraca stanowi warunek konieczny do właściwego przepływu przesyłek. Skutecznie działający łańcuch magazynowo-transportowy opiera się przede wszystkim na technologicznym połączeniu punktów magazynowych i przeładunkowych przy nowoczesnym wsparciu informatycznym. Bardzo ważne jest więc, aby wszelkie operacje logistyczne zachodzące pomiędzy podmiotami były właściwie skoordynowane.

Jako operator usług logistycznych gwarantujemy troskę na każdym etapie realizacji zamówień, począwszy od magazynowania, poprzez pakowanie towarów, na wysyłaniu przesyłek do odbiorców kończąc:

 1. Obsługa przyjęcia do magazynu

 • Każdy z towarów jest kontrolowany, zarówno pod względem ilości, jak i jakości,
 • Każdy z towarów zostaje zeskanowany. Dzięki skanowaniu kodów EAN nasz klient otrzymuje informację dotyczącą ilości i zgodności towaru w magazynie oraz raport o ewentualnych brakach.
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa towarom w magazynie

 • Paczki są składowanie w magazynach klasy A+ z zachowaniem odpowiednich, najwyższych, dostępnych na rynku standardów,
 • Każdy z towarów przechowywany jest w miejscu dostosowanym do jego specyfiki i gabarytów,
 • Magazyny objęte są pełną ochroną i monitoringiem.

Powzięte środki są zatem gwarancją braku strat i utrzymania pierwotnej jakości towarów nawet w przypadku dłuższego leżenia towaru na stanie.

 1. Pakowanie

 • Towary trafiają do solidnych, kartonowych opakowań z tzw. systemu sprawdzonych opakowań,
 • Po zakończeniu pakowania jakość opakowanej przesyłki jest ponownie sprawdzana,
 • Wysyłki otrzymują komplet dokumentów (WZ z systemu WMS lub z  e-sklepu klienta, etykiety kurierskie, listy przewozowe z systemu dowolnego kuriera).

Dzięki temu nasz klient otrzymuje gwarancję, że towar wyruszy do osoby zamawiającej w bezpiecznej formie.

 1. Przejęcie odpowiedzialności za towar

Jako profesjonalny operator logistyczny dbamy o towar od momentu jego dostawy do magazynu lub odbioru od dostawcy, aż do chwili wydania z magazynu lub dostawy do klienta. Dodatkowo w pakiecie FULFILLMENT 360° na życzenie zapewniamy możliwość bezpiecznego przechowywania towaru w warunkach specjalnych:

– na wieszakach (np. odzieży),

– w klatkach bezpieczeństwa z ograniczonym z dostępem (np. wartościowych przedmiotów).

Pozostałe analizy mówią jasno: według raportu „E-commerce w Polsce. Gemius 2019” zakupy online mają w opinii badanych niezmiennie pozytywny, polepszający się wizerunek. Osoby, które dokonały takich zakupów w przeszłości postrzegają je przede wszystkim jako wygodne i łatwe. Niestety, niekupujący w sieci mają obawy związane przede wszystkim z bezpieczeństwem e-zakupów. Tendencja ta wprawdzie maleje – w roku 2018 10% badanych stwierdziło, że kupowanie w internecie jest ryzykowne, natomiast w roku 2019% było to już tylko 5% – jednak wciąż jest zauważalna.

Dzięki pakietom, takim jak  FULFILLMENT 360°,  można w maksymalny sposób zwiększyć bezpieczeństwo dostarczenia towaru na czas i w pierwotnej, wysokiej jakości, unikając opóźnień czy uszkodzeń, na co w okresie sezonowości zamówione towary mogą być szczególnie narażone.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej