Zaawansowane algorytmy dla logistyki magazynowej.

Cel projektu: 

Stworzenie zaawansowanych algorytmów optymalizujących pracę magazynu.

Poziom dofinansowania ze środków UE:  90 000 PLN

Krótki opis projektu: 

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z zaawansowanymi algorytmami dla logistyki magazynowej. Metoda opracowania algorytmów jest innowacyjna – oparta na topologicznej analizie danych oraz Big Data.

Przedmiotem projektu są usługi przewidujące podwyższenie poziomu gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL) z poziomu II do poziomu IV. Efektem prac badawczo-rozwojowych będzie stworzony algorytm w warunkach laboratoryjnych. Przedmiot Projektu obejmuje następujące zadania w zakresie badań przemysłowych:

  1. Stworzenie algorytmu lokowania przyjmowanego do magazynu towaru w oparciu o historyczne i bieżące dane o rotacji, strukturze strefy składowania, strukturze zamówień itp. Rozwiązanie problemu optymalnego lokowania towaru w strefie składowania.
  2. Stworzenie algorytmu rozlokowania towaru w strefie kompletacji w oparciu o historyczne i bieżące dane o rotacji, strukturze pakowania oraz strukturze zamówień. Rozwiązanie problemu optymalnego rozlokowania towarów w strefie kompletacji i określenia optymalnej ilości towaru składowanego  w strefie kompletacji oraz optymalizacja ścieżki kompletacji.
  3. Stworzenie algorytmu pobierania, ze strefy składowania, towaru (na paletach) z dyspozycji wydań.  Rozwiązanie problemu optymalnego poruszania się wózków widłowych.
  4. Stworzenie algorytmu zarządzania zapasami w oparciu o dane sprzedażowe sklepów internetowych – bigdata.  Rozwiązanie problemu jaki optymalny poziom zapasu poszczególnych produktów powinien być utrzymywany w magazynie.