PREZES KMC-SERVICES PO RAZ KOLEJNY LAUREATKĄ RANKINGU „100 KOBIET BIZNESU”

Katarzyna Chabinka, Prezes firmy KMC-Services sp. z o.o., już po raz drugi została laureatką rankingu „100 Kobiet Biznesu”. Tytuł został wręczony 13 grudnia 2018 r. podczas uroczystej Gali w Teatrze Narodowym w Warszawie. Ranking 100 Kobiet Biznesu w 2018 roku miał swoją ósmą edycję. Wyłoniono 100 kobiet będących prezesami lub właścicielami firm, których wyniki finansowe wykazały najlepszą dynamikę wzrostu w okresie lat 2016 i 2017. Organizatorem rankingu jest redakcja Pulsu Biznesu i Bisnode Polska. Laureatki były wybierane wieloetapowo. Najpierw spośród niemal 4 mln firm, które terminowo dostarczały dane do Monitora B lub same dostarczyły dane Bisnode wytypowano kobiety, które nieprzerwanie od 2016 r. zajmowały stanowisko prezesa lub były właścicielkami firmy. Następnie na podstawie informacji z KRS oraz sprawozdań finansowych wytypowano przedsiębiorstwa o minimalnym ryzyku współpracy, które działają na rynku minimum 3 lata, wykazały dodatnią dynamikę zarówno zysku jak i wartości sprzedaży przez okres ostatnich lat, miały dodatni wynik finansowy, terminowo wywiązywały się z obowiązku publikacji danych, mają w środowisku finansowym nieposzlakowaną opinię oraz nie odnotowano wobec nich w sądach gospodarczych negatywnych zdarzeń prawnych. Ranking jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny co stanowi o jego pełnej obiektywności i prestiżu.

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej