PREZES KMC-SERVICES JEDNĄ ZE „100 KOBIET BIZNESU” W POLSCE

Prezes KMC-Services, Katarzyna Chabinka, została wybrana jedną ze „100 Kobiet Biznesu” w Polsce w ramach rankingu, przygotowanego przez redakcję dziennika Puls Biznesu i wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska.
Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 13 grudnia b.r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, Prezes KMC-Services odebrała to szczególne wyróżnienie, będące wynikiem doskonałych wyników finansowych firmy, jak również stosowania w zarządzaniu zasad etyki zawodowej, kształtowania nieposzlakowanej opinii o firmie oraz pozytywnego wpływu na otoczenie biznesowe.

W rankingu znalazły się kobiety reprezentujące różne branże, prowadzące zarówno własną działalność, jak i stojące na czele dużych korporacji, które dzięki ambicji, kompetencjom, wytrwałości i ciężkiej pracy osiągają sukcesy. Ranking składa się z dwóch pięćdziesiątek– kobiet, które kierują przedsiębiorstwami o obrotach do 50 mln zł, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, a także podmiotów przekraczających 50 mln zł przychodu. Atutem rankingu jest to, że o zajmowanej pozycji decyduje kondycja finansowa firm, będąca najbardziej obiektywnym kryterium zwycięstwa.

„To wyróżnienie jest dla mnie i dla mojej firmy sporym zaszczytem, potwierdzającym, iż obrana strategia biznesowa i przyjęty przeze mnie styl zarządzania dają bardzo dobry efekt. Rzeczywiście, w prowadzonym biznesie bardzo mocno stawiam na jego ludzkie oblicze – dbam, by zarówno moi pracownicy jak i partnerzy biznesowi odczuwali w każdym momencie współpracy, jak bardzo są dla nas ważni. Przejawia się to w przyjaznej atmosferze pracy i współpracy, o jaką dbamy każdego dnia, a także w dbałości o detale świadczonej obsługi, dotrzymywanie obietnic i poczucie pełnego bezpieczeństwa naszych partnerów, z racji powierzenia obsługi logistycznej właśnie KMC-Services. Lubimy rozpieszczać, co w twardej branży logistycznej jest nieczęstym zjawiskiem” – mówi Katarzyna Chabinka, Prezes Zarządu KMC-Services.

Prezes KMC-Services, Katarzyna Chabinka, jest absolwentką Krakowskiej Akademii Medycznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiej Szkoły Ekonomicznej i Harvard Business School w Warszawie.Od 15 lat pełni funkcję Prezesa firmy KMC-Services – operatora logistycznego świadczącego kompleksowe, szyte na miarę usługi w zakresie magazynowania, transportu oraz doradztwa logistycznego. Kobieta biznesu i filantropka – od lat aktywnie wspiera organizacje pomagające zwierzętom, dzieciom oraz zajmujące się ochroną środowiska. W ramach aktywnej działalności filantropijnej w kwietniu 2017 roku założyła własną fundację o nazwie La Fauna – Fundacja dla Zwierząt.

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej