PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Plan Ciągłości Działania – rozwiązanie gwarantujące najwyższe bezpieczeństwo obsługi klientów wchodzi w życie w KMC-Services.

27 września 2018 r. firma KMC-Services wprowadziła jako obowiązujący Plan Ciągłości Działania, czyli Business Continuity Plan, wdrożony w oparciu o wymagania normy ISO 22301. To rozwiązanie rzadko spotykane wśród operatorów logistycznych w Polsce – wymaga bowiem opracowania szeregu procedur, budowania świadomości wewnątrz organizacji i wprowadzenia dodatkowych reżimów postępowania, łącznie gwarantujących obsługiwanym klientom jeszcze większe bezpieczeństwo w zakresie stałości i jakości obsługi.

Plan Ciągłości Działania zapewnia firmom, które powierzają obsługę logistyczną KMC-Services:

  • Profesjonalne podejście operatora do ryzyka i zagrożeń

Podejście takie wskazuje, że KMC-Services rozpoznaje i w pełni monitoruje zarówno procesy kluczowe dla organizacji, w tym procesy mające bezpośredni wpływ na obsługę klienta, jak również zagrożenia dla tych procesów. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie działań zapobiegających lub minimalizującym skutki wystąpienia awarii i sytuacji kryzysowych.

  • Szybką reakcję operatora na zdarzenia niepożądane

Opracowane procedury postępowania zapewniają, że działania podjęte w celu niwelacji niepożądanego zdarzenia będą podjęte jak najszybciej i najbardziej efektywnie.

  • Efektywne kroki dla przywrócenia normalnego działania procesów

Plan Ciągłości Działania pozwala szybko i sprawnie powrócić do stanu pełnej funkcjonalności działania i normalnej obsługi procesów i klientów.

  • Przejrzystą komunikację w przypadku wystąpienia zdarzenia

Powołanie Koordynatora ds. Zachowania Ciągłości Działania sprawia, że w sytuacjach awaryjnych lub kryzysowych zaczyna działać tzw. „single point of contact” czyli konkretna osoba, która zarządza działaniami mającymi na celu szybką neutralizację niepożądanej sytuacji. Dzięki temu unika się chaosu i dezinformacji.

  • Poszerzanie wiedzy operatora poprzez wyciąganie wniosków i ciągłe doskonalenie

Koordynowanie, a następnie chłodna analiza podjętych działań, pozwala doskonalić procesy wewnątrz firmy i jeszcze lepiej zapobiegać wystąpieniu sytuacji niepożądanych w przyszłości.

  • Gwarancję bezpieczeństwa procesów klienta powierzonych operatorowi
  • Gwarancję jakości procesów klienta powierzonych operatorowi
  • Tak zwany „święty spokój” klienta bez względu na sytuację!

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej