Outsourcing logistyczny – czy opłaca się z niego korzystać?

Kierowanie firmami stawia przed przedsiębiorcami coraz to nowe zadania. Rozwój wielu z nich nie byłby możliwy, gdyby nie decyzja o specjalizacji oraz powierzenie pewnych obszarów zewnętrznym podwykonawcom. Nie wszystkich jednak przekonują zalety outsourcingu, nie każdy dostrzega jego potrzebę. Rozmowa z ekspertem powinna zatem być odpowiedzią na najważniejsze pytanie – czy to się opłaca?

„Outsourcing jest kładką…”

Do rozmowy na temat doradztwa logistycznego oraz outsourcingu jako takiego skłonić mogą wyniki badań agencji Shreeveport. Ich wynik pokazuje nie tylko to, jakie segmenty rynkowe są najczęściej powierzane na zewnątrz (tu na plan pierwszy wysuwa się branża IT, finanse oraz logistyka), ale także fakt, że nawet 60% amerykańskich firm korzysta z tego rozwiązania. Macieja Winiarskiego, eksperta outsourcingu logistycznego w KMC-Services oraz wykładowcę akademickiego pytamy czym on jest tak naprawdę oraz skąd biorą się jego zalety.

Nie ma sensu przytaczać reguł, definicji i formułek – są łatwo dostępne. Istotą outsourcingu logistycznego jest nie to, by zlecić na zewnątrz coś, z czym byśmy sobie sami absolutnie nie poradzili, ale to, co wyspecjalizowana firma zewnętrzna zrobi lepiej i sprawniej od nas. Możemy się zatem namęczyć i przejechać przez grząskie tereny samodzielnie albo możemy skorzystać z kładki, która przyspieszy nasz przejazd. Tak jest właśnie z outsourcingiem w kontekście logistyki.

Kto pyta, wie, kiedy skorzystać

Lajkonik Snacks, jeden z największych producentów przekąsek w Polsce, zdecydował się skorzystać z outsourcingu i sięgnąć po wiedzę zewnętrznych ekspertów z KMC-Services planując zmianę logistyki magazynowania. Analizując przypadki takich firm jak Lajkonik Snacks i ich udział w statystykach outsourcingu logistycznego może zrodzić się pytanie: kiedy jest właściwy moment? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednorodna. Na początek możesz skorzystać z 4 złotych pytań, zaproponowanych przez J. Grabowską w opracowaniu „Outsourcing usług logistycznych”:

  • Czy realizowane przez przedsiębiorstwo funkcje lub procesy mogą być wykonane po niższych kosztach przez zleceniobiorcę zewnętrznego?
  • Czy wykonawca zewnętrzny jest bardziej kompetentny do zrealizowania danej funkcji lub danego procesu?
  • Czy przedsiębiorstwo powinno skupić się głównie na działalności w tych obszarach, w których jego zasoby i kompetencje pozwalają na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, i jednocześnie korzystać z wykonawców zewnętrznych przy realizacji pozostałych funkcji i procesów?
  • Czy oddanie wykonawcy zewnętrznemu wybranych funkcji lub procesów nie wpłynie ujemnie na efektywność działania przedsiębiorstwa jako całości?

Te pytania to tak naprawdę podstawa działań z zakresu doradztwa logistycznego. Cały proces zawsze zaczyna się od audytu logistycznego, a więc od określenia potrzeb i warunków, jakie na niwie danej firmy zachodzą. Odpowiedź na powyższe pytania oraz sposób, w jaki przeanalizujemy dane w ramach audytu, będą kluczowe w kontekście właściwych wyborów z zakresu logistyki – mówi Maciej Winiarski.

Czy to się opłaca?

Instytut Outsourcingu jasno określił korzyści, jakie wynikają z korzystania z tego rodzaju rozwiązań w kontekście logistyki. Badanie, poddane analizie, wykazało, że przede wszystkim jest to związane z redukcją i kontrolą kosztów operacyjnych. Finanse są tu więc niezwykle ważne i wpływają wymiernie na podejmowanie decyzji o rozpoczęciu współpracy. Usprawnione przepływy pieniężne to niezwykle ważny fragment zalet outsourcingu.

Nie tylko finansowe korzyści możemy dostrzec w przypadku outsourcingu – dopowiada Maciej Winiarski. Tutaj mówimy przede wszystkim o poprawie efektywności i wydajności firmy oraz możliwości szybszego osiągania celów biznesowych. Mamy tu bowiem zwiększenie możliwości produkcyjnych i dostęp do mocy produkcyjnej najlepszej jakości. Oprócz tego mamy możliwość zwolnienia własnych zasobów ludzkich do realizacji kluczowych zadań i celów firmy – tych, które stanowią o jej przyszłości i rozwoju. I tu przykłady można byłoby mnożyć, choćby wykorzystanie ludzi do produkcji, a nie załadunku auta. Inna korzyść to uzyskanie dodatkowych zasobów i wiedzy, którymi normalnie przedsiębiorstwo nie dysponuje. Celem nadrzędnym jest oczywiście zyskanie przewagi rynkowej i rozwój, co w znakomitej większości przypadków się udaje.

Wybór partnerów – kluczowa decyzja

Warto więc przez chwilę zastanowić się czym powinni się kierować właściciele firm, podczas wyboru odpowiednich firm zewnętrznych do outsourcingu. O 5 rzeczach, które należałoby sprawdzić wybierając outsourcing, należy pamiętać zawsze:

  • Referencje – opinia innych powinna być szczególnie ważna w ocenie danej firmy. Za każdym razem warto dokładnie sprawdzić referencje, odwiedzić zakładki z referencjami na stronie www danego partnera, by korzystać na cudzych doświadczeniach.
  • Doświadczenie – wiele mówi liczba wykonanych projektów, dotychczasowych klientów, długość funkcjonowania firmy na rynku.
  • Oferta – nawet najlepsze firmy mogą dysponować niewystarczającą ofertą. Dlatego jej sprawdzenie to niezwykle istotna kwestia w wyborze outsourcingu.
  • Standard obsługi – otwartość na klienta, życzliwość, dostęp do usług danej firmy o różnych porach – to wszystko może mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji.
  • Bezpieczeństwo – jakość floty, historia wypadków, podejmowane działania na rzecz unowocześniania swojej infrastruktury. Bezpieczeństwo buduje zaufanie, a zaufanie daje sukces.

Outsourcing logistyczny jest rozwiązaniem coraz chętniej wybieranym przez przedsiębiorców. Nie da się jednak ukryć, że jest on skuteczny wtedy, kiedy postawi się na właściwego partnera biznesowego.

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej