Odpowiedzialność to dla nas kluczowa wartość. Zarówno w biznesie, jak i w relacjach z otoczeniem.

Uważamy, że każda firma powinna realizować założenia biznesowe w sposób odpowiedzialny, a czerpiąc z otoczenia powinna zwracać dług. Realizujemy tę filozofię poprzez dbałość o środowisko naturalne, lokalną społeczność oraz otoczenie biznesowe.

Program CSR realizujemy w oparciu o 4 płaszczyzny:

Działania pro-ekologiczne

Dbałość o środowisko naturalne poprzez redukcję emisji CO2, recykling odpadów oraz edukację pracowników.

Działania pro-społeczne

Aktywność w inicjatywach udzielających wsparcia ludziom i zwierzętom.

Działania pro-pracownicze

Dbałość o warunki pracy i rozwój
specjalistów.

Działania pro-biznesowe

Wsparcie lokalnych firm, w tym małych
podmiotów, poprzez preferencje w zakupach
oferowanych przez nie dóbr i usług.

Działania pro-ekologiczne

Dbałość o środowisko to dla nas stała postawa, a nie incydenty.

Wyrażamy ją szeregiem działań, które prowadzimy na co dzień:

 • Nasze magazyny posiadają energooszczędne oświetlenie LED. Dzięki temu co miesiąc redukujemy emisję CO2 do atmosfery o 38,5 tony
 • Flotę wybieramy wg niskiej emisji CO2 zgodnej ze standardami Euro 5 i Euro 6, minimalizując negatywny wpływ transportu na środowisko
 • W zakres oferowanych usług magazynowych wchodzi zarządzanie opakowaniami zwrotnymi, znacząco wydłużając okres,
  w jakim są one wykorzystywane i opóźniając poddanie ich recyclingowi.
 • We wszystkich oddziałach naszej firmy prowadzimy konsekwentną akcję recyklingu. Każdy pracownik rozumie jej znaczenie i bierze w niej udział.
 • Prowadzimy edukację pracowników w zakresie dbałości o środowisko, dla kierowców prowadzimy szkolenia z Eco Drivingu.
  Dzięki temu członkowie naszego zespołu rozumieją wagę właściwej opieki nad środowiskiem naturalnym.
 • Wprowadziliśmy digitalizację dokumentacji – dzięki temu zużywamy podczas pracy znacząco mniejszą ilość papieru.
 • Jesteśmy partnerem akcji wspierających środowisko – w 2017 roku byliśmy wyłącznym partnerem logistycznym akcji Stop Kulturze Marnotrawienia, w ramach której dostarczyliśmy książki z recycklingu do 314 bibliotek powiatowych w Polsce oraz zebraliśmy ponad 4 tony makulatury. W 2018 natomiast przyjęliśmy rolę sponsora biegu Dog Run, z którego znaczna część środków wsparła działania Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Fundacji La Fauna.

  

Działania pro-społeczne

Odpowiedzialność społeczną realizujemy poprzez wsparcie finansowe i organizacyjne dla stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz ludzi i zwierząt. Wspieramy liczne organizacje spełniające tę misję, a wśród nich:

Fundację VIVA!

Fundację Centaurus  

Fundację Przystań Ocalenie  

 • Rozwijając obszar naszego wsparcia dla zwierząt, w 2017 roku zarejestrowaliśmy własną fundację, której celem jest pomoc zwierzętom żyjącym w złych warunkach lub źle traktowanym przez ich właścicieli.

La Fauna Fundacja Dla Zwierząt

Działania pro-pracownicze

W KMC-Services wierzymy, że siłą każdej organizacji są ludzie.

Dlatego czujemy się wyróżnieni, że wielu pracowników jest w naszym zespole od lat.

Dbamy o dobre warunki pracy dla członków naszego zespołu, a oni zapewniają solidną jakość obsługi i realizacji zleceń dla naszych klientów.

 • Działamy w oparciu o zasady Kodeksu Dobrych Praktyk i standardy IWAY.
 • W ramach autorskiego programu firmowego „Jemy Polskie Owoce” codziennie dostępne są w naszych siedzibach, dla wszystkich pracowników, świeże owoce z polskich sadów.
 • Wspieramy młodych, organizując staże dla studentów i dając im tym samym możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego.
 • Zapewniamy naszym pracownikom: szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, prywatną opiekę medyczną dla pracowników oraz ich rodzin, bezpłatną naukę języka angielskiego, gatunkową kawę i herbatę podczas pracy, okresowe szczepienia przeciw grypie.
 • Dla dzieci naszych Pracowników przygotowujemy świąteczne paczki mikołajkowe.
 • Dzięki Naszej Palecie – wewnętrznej e-gazecie - pracownicy informowani są na bieżąco o tym, co dzieje się w firmie.
 • Wprowadziliśmy System Sugestii Pracowniczych, dzięki któremu pracownicy mogą mieć wpływ na poprawę warunków pracy a najciekawsze zgłoszenia są nagradzane.
 • Zwiększamy wśród pracowników poziom świadomości bezpieczeństwa i higieny - zarówno w pracy, jak i poza nią.
 • Budujemy kulturę jakościową, w tym dbanie o wizerunek firmy, Klientów i pracowników.
 • Promujemy otwartą komunikację pracowniczą poprzez cykliczną i codzienną wymianę informacji.

Działania pro-biznesowe

 • Wyznajemy zasadę, że w biznesie trzeba sobie pomagać – tym bardziej, jeśli działa się po sąsiedzku. Dlatego dokonujemy zakupów w lokalnych firmach, kiedy to tylko możliwe a jakość spełnia nasze wymogi.
 • Oferujemy wsparcie jakościowe dla małych przedsiębiorców na przykład poprzez opracowanie HACCP dla przewoźników, wskazywanie dobrych praktyk, pomoc w inspekcjach, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami biznesowymi.
 • Rzetelnie prowadzimy analizę reklamacji i uwag klientów, w celu nieustannej poprawy oferowanych usług i podnoszenia standardów branżowych.
 • Rekomendujemy zaufanych dostawców klientom i partnerom biznesowym, pomagamy uniknąć błędnych decyzji.
 • By wspierać przedsiębiorczość działamy we wpływowych organizacjach biznesowych. Prezes KMC-Services, pani Katarzyna Chabinka jest Członkiem Zarządu Brytyjsko – Polskiej Izby Gospodarczej (British Polish Chamber of Commerce) oraz Stowarzyszenia Polskich Menedżerów Logistyki.
 • …oraz wspieramy jako sponsor i partner logistyczny wydarzenia promujące lokalny biznes, także poza granicami Polski.