KMC-SERVICES LAUREATEM KONKURSU GAZELE BIZNESU 2018

31 grudnia 2018 r. nasza firma otrzymała prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu 2018.
Tytuł przyznano w ramach 19, edycji konkursu Gazeli Biznesu, organizowanego od wielu lat przez czołowy polski dziennik gospodarczy Puls Biznesu i promującego najbardziej prężne firmy z sektora MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Ten zacny tytuł otrzymaliśmy po raz pierwszy zajmując 129. miejsce w województwie małopolskim.

Konkurs był całkowicie bezpłatny, co oznacza, że w pełni bezstronny, co stanowi o jego unikatowości.

Aby dostać się do prestiżowego grona trzeba było starannie i na czas dostarczyć do firmy Coface dane potwierdzające spełnienie poniższych warunków (wytyczne z regulaminu konkursu):
„O tytuł „Gazela Biznesu 2018” może ubiegać się Firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:
a) Firma rozpoczęła działalność przed rokiem 2015 i prowadzi ją nieprzerwanie do chwili obecnej,
b) W roku bazowym 2015 przychody netto ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200
mln złotych,
c) Firma w latach 2015-2017 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów netto ze sprzedaży,
d) Firma w latach 2015-2017 nie odnotowała straty,
e) Firma w latach 2015 – 2017 nie miała ujemnej wartości kapitału własnego,
f) Firma umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech lat obrotowych
wskazanych w Art. 2 ust. 2 Regulaminu poprzez:
i) złożenie sprawozdań finansowych do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, lub
ii) przekazanie danych bezpośrednio do Coface, lub
iii) udostępnienie danych poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej: „Formularz”).”

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej