KMC- SERVICES I „STOP KULTURZE MARNOTRAWIENIA”

                                                                                                                                                                               


KMC-Services, operator logistyczny znany z nowoczesnych i szytych na miarę rozwiązań, przystąpił do realizowanej przez Fundację The Bridge, innowacyjnej kampanii Stop Kulturze Marnotrawienia. Dzięki kompleksowej usłudze logistycznej KMC-Services książka kanadyjskiej autorki Arlette Cousture, „Dzieci stamtąd”, trafi do bibliotek publicznych w 314 powiatach. Projekt, oprócz wartości kulturowych, wnosi na polski rynek, skierowaną do młodzieży, edukację o gospodarce zamkniętego obiegu.

Premiera książki odbędzie się 26 października br. podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie z udziałem samej autorki, Artlette Cousture, która podczas wydarzenia zostanie uhonorowana przez Prezydenta Miasta Krakowa medalem Honoris Gratia oraz zapakuje wraz z Katarzyną Chabinką, Prezes KMC-Services, pierwsze egzemplarze książki, które później zostaną wysłane do bibliotek.

Kampania Stop Kulturze Marnotrawienia prezentuje funkcjonowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym i wskazuje jak adresować wyzwania naszych czasów, do których zaliczamy m.in. problem redukcji, i właściwej segregacji odpadów. W ramach akcji, szkoły, osoby indywidualne i firmy – w tym aktywnie KMC-Services – zbierają makulaturę, z której dochód przeznaczony zostanie na zakup książki A. Cousture „Dzieci stamtąd” dla bibliotek. Powieść – bestseller w Kanadzie – została wybrana nieprzypadkowo. W 2017 roku przypada 75-lecie relacji dyplomatycznych między Polską i Kanadą, a treść książki opisuje losy polskich imigrantów w Kraju Klonowego Liścia.

To innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne pozwala młodzieży na przyswojenie zagadnień dotyczących tzw. footprint-u, redukcji emisji CO2, poszanowania kapitału naturalnego (woda i drzewa w procesie produkcji papieru) oraz ponownego użycia surowców – książka wydrukowana zostanie na papierze z odzysku. Oprócz aspektów ekonomiczno – ekologicznych, kampania uwypukla wątek spójności społecznej, oferując szeroki dostęp do książki poprzez sieć bibliotek. Jest nam niezwykle miło wspierać ten szczytny projekt. Tu edukacja łączy się z pochwałą przedsiębiorczości, budowaniem odpowiedzialności za skutki naszych czynów i dbaniem o środowisko naturalne, co jest moralnym obowiązkiem każdego człowieka i każdej firmy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Te wartości są nam bardzo bliskie – wyrażamy je w KMC-Services na co dzień w sposobie konstrukcji naszych rozwiązań logistycznych ale także we wspieraniu pro-ekologicznych postaw poprzez projekty takie jak ten – mówi Katarzyna Chabinka, prezes KMC-Services.

Kampania potrwa do końca listopada. Na chwilę obecną, dzięki pozyskanym ze zbiórek środkom, ponad 2000 książek trafi do bibliotek. Rekordziści w kategorii zespołowej – Zespół Szkół Integracyjnych nr 3 z Krakowa, zgromadzili aż 4272 kg makulatury! W kategorii indywidualnej prowadzi pan Wiesław z Legionowa 2220 kg!

Sprawne podanie wiedzy na temat światowych trendów, kształtujących krajobraz gospodarczy i społeczny stanowi ABC naszych działań. Dzisiejsza edukacja winna adresować te zagadnienia. Zrozumienie przez młodzież toczących się globalnych procesów daje im przewagę na obecnym konkurencyjnym rynku pracy – mówi Margo Koniuszewski,  prezes fundacji The Bridge.
KMC-Services to operator logistyczny, któremu idea dbania o środowisko naturalne jest szczególnie bliska. Firma od 15 lat swojej działalności regularnie prowadzi projekty pro-środowiskowe, akcję recyklingu oraz wspiera fundacje na rzecz zwierząt i dzieci w trudnej sytuacji, a od niedawna prowadzi również swoją własną fundację. Wyrażając pro-ekologiczną postawę, firma buduje ofertę swoich usług magazynowania i transportu na „zielonych” rozwiązaniach logistycznych – stawia na flotę spełniającą najwyższe wymogi emisji CO2, zamienia oświetlenie w magazynach na wysoce energooszczędną, redukującą emisję CO2 do środowiska wersję LED, prowadzi dla klientów procesy zarządzania opakowaniami zwrotnymi i wiele innych. KMC-Services to firma, której serce – podobnie jak serce akcji Stop Kulturze Marnotrawienia – bije w Krakowie, a właściciele bardzo mocno wspierają przedsiębiorczość, inicjatywę i rolę człowieka w biznesie.

Książka „Dzieci stamtąd to trzymające w napięciu losy osieroconej trójki rodzeństwa – rodziny inteligenckiej z Krakowa – które po przejściach II wojny światowej budują nowe życie za oceanem. To historia o adaptacji do nowej kultury w świetle psychologii relacji rodzinnych, prezentacja polskiego hartu ducha i pasji w działaniu, rodzących przedsiębiorczy sukces. Historyczna saga rodzinna z analogią do współczesności.

Arlette Cousture – kanadyjska, quebecka powieściopisarka urodzona w 1948 r., której książki sprzedano w ponad 2.5 milionach egzemplarzy w krajach francuskojęzycznych. Do dziś pozostaje jedną z najchętniej czytanych quebeckich autorek. Sławę przyniosła jej powieść „Siostry Caleba”, którą zekranizowano i wyemitowano w ponad 50-u krajach. Kolejnym sukcesem były „Dzieci stamtąd” (2 tomy 1985-86) – tą powieścią po raz kolejny pisarka oczarowała czytelników po obu stronach Atlantyku. Na podstawie tej fascynującej książki powstał scenariusz filmowy a część scen filmu kręcona była w Krakowie, z udziałem polskiej obsady. W 1995 r. „Dzieci stamtąd” przyniosły autorce główną nagrodę czytelników dziennika Journal de Montréal i nagrodę Rodzina i KulturaTygodnia Rodziny Quebeckiej (2005). W dorobku autorki znajduje się kilkadziesiąt pozycji: powieści historyczne, eseje, opowiadania, nowele i scenariusze. Pisarka jest laureatką wielu nagród literackich i dystynkcji jak Order Kanady i Order Quebecu. W roku podwójnego jubileuszu, 75-lecia relacji dyplomatycznych między Polską i Kanadą oraz 150. urodzin Konfederacji Kanadyjskiej, powieść „Dzieci stamtąd” trafia w ręce polskiego czytelnika.

Fundacja The Bridge – wspiera przedsięwzięcia ukierunkowane na edukację w obszarach globalnych wyzwań i zrównoważonego rozwoju. W ramach programów, prowadzonych w Kanadzie, Szwajcarii i Polsce, promuje wiedzę na temat trendów kształtujących krajobraz społeczny i ekonomiczny. Adresatem flagowego programu Edukacja Oknem na Świat jest młodzież. W Polsce fundacja współpracuje z grupą 200-u wyróżniających się gimnazjalistów z Małopolski. W październiku br. do programu dołączy 350-u uczniów z mazowieckich liceów. Ambasadorką działań fundacji w Polsce jest Małgorzata Kożuchowska. www.thebridge-foundation.org

Dołącz do nas: dlasrodowiska@kmc-services.com.pl!

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej