Intralogistyk – czym jest?

Przedsiębiorstwa cały czas poszukują sposobów na optymalizację swoich procesów operacyjnych. Obecnie, gdy klienci są coraz bardziej wymagający, a konkurencja nieustannie rośnie, efektywne zarządzanie zasobami staje się kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Jednym ze sposobów na usprawnienie wewnętrznych procesów logistycznych jest intralogistyka, która obejmuje zaawansowane systemy i technologie. Stosując rozwiązania intralogistyczne, przedsiębiorstwa mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami, zredukować koszty operacyjne i zwiększyć efektywność swoich działań. A to tylko część możliwości! Aby dowiedzieć się więcej o intralogistyce, zapraszamy do dalszej części niniejszego artykułu.

Intralogistyka – definicja

Intralogistyka, nazywana również logistyką wewnętrzną, to dziedzina logistyki zajmująca się zarządzaniem przepływem materiałów i towarów wewnątrz przedsiębiorstwa. Obejmuje wszystkie procesy związane z magazynowaniem, transportem, sortowaniem i kompletacją zamówień.

Celem intralogistyki jest zwiększenie efektywności operacyjnej, redukcja kosztów, skrócenie czasu realizacji zamówień, minimalizacja błędów oraz poprawa jakości obsługi klientów. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak automatyzacja, robotyzacja przestrzeni magazynowej oraz informatyczne systemy zarządzania magazynem, intralogistyka staje się coraz bardziej skuteczna.

Co składa się na intralogistykę?

Po wskazaniu odpowiedzi na pytanie: “intralogistyka co to?”, czas wyjaśnić, co składa się na logistykę wewnętrzną. Oto jej kluczowe elementy:

  1. Wewnętrzny transport materiałów: obejmuje przemieszczanie towarów w obrębie zakładu lub magazynu przy użyciu różnych środków transportu, takich jak wózki widłowe, taśmociągi czy automatyczne systemy transportowe. Dotyczy zarówno transportu na terenie jednego obiektu, jak i przemieszczania materiałów pomiędzy różnymi obiektami wchodzącymi w skład jednego przedsiębiorstwa.
  2. Zarządzanie przepływem informacji i zapasami: obejmuje monitorowanie i kontrolowanie poziomów zapasów oraz planowanie zapotrzebowania na surowce i towary. Wykorzystuje zaawansowane systemy informatyczne do zarządzania zapasami, które znacznie ułatwiają procesy zakupowe i fakturowanie, a ponadto pozwalają śledzić przepływ towarów.
  3. Zarządzanie magazynem: obejmuje zarówno zarządzanie lokalizacjami składowania towarów, jak i procesy przyjęcia towarów, ich składowania oraz kompletacji zamówień. Zarządzanie magazynem to także optymalizacja układu magazynu, organizacja przestrzeni magazynowej i minimalizacja błędów operacyjnych. Ponadto zarządzanie magazynem może obejmować automatyzację operacji przy użyciu nowoczesnych technologii, takich jak np. systemy automatycznego składowania, systemy sortujące czy roboty magazynowe.

To właśnie te elementy tworzą system intralogistyczny, który umożliwia zoptymalizowanie operacji logistycznych, minimalizację błędów i adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.

Trendy w intralogistyce

Po wskazaniu odpowiedzi na pytanie: “intralogistyka co to jest?” i przedstawieniu elementów składowych logistyki wewnętrznej, chcielibyśmy zaprezentować trendy w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie:

  1. Automatyzacja i robotyzacja: te elementy sprawiają, że intralogistyka staje się coraz bardziej wydajna. Dzięki automatyzacji i robotyzacji transportu wewnętrznego, kompletacji zamówień i innych zadań przedsiębiorstwa osiągają znaczne korzyści. Przede wszystkim mają szansę zredukować koszty zatrudnienia i transportu, przyspieszyć przepływ materiałów i informacji, a także wyeliminować ryzyko ludzkiego błędu.
  2. Sztuczna inteligencja: AI staje się coraz popularniejszym narzędziem w intralogistyce. Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest m.in. do sterowania robotami, wyznaczania tras dla robotów transportowych oraz prognozowania przyszłego zapotrzebowania na materiały i towary.
  3. Systemy zarządzania magazynem (WMS): zastosowanie systemu WMS do zarządzania magazynem przyspiesza przepływ procesów logistyki wewnętrznej. Dzięki systemom WMS możliwe jest przyspieszenie procesów kompletacji, monitorowanie poziomów zapasów w czasie rzeczywistym, a także zautomatyzowanie wielu codziennych operacji.

Te trendy pokazują, w jakim kierunku intralogistyka będzie się rozwijać. Dzięki tym innowacjom operacje logistyczne staną się bardziej wydajne, efektywne i bezpieczne.

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej