Gala Oskarów

Gala Oskarów jako podsumowanie 15 lat KMC-Services

2 czerwca 2017, w ogrodach pięknego Dworu Sieraków k. Wieliczki, należącego do elitarnej grupy Heritage Hotels Poland, odbyła się uroczystość jubileuszu 15-lecia KMC-Services. Wydarzenie zgromadziło ponad 80 osób – przyjaciół firmy oraz partnerów biznesowych KMC-Services, którzy powierzyli obsługę logistyczną swoich dynamicznie rosnących firm właśnie KMC-Services. W gronie gości znaleźli się przedstawiciele wielu znanych firm i marek odnoszących sukcesy na rynku polskim – zarówno firm polskich jak i międzynarodowych. Wiele spośród nich współpracuje z firmą KMC-Services od wielu lat, nawet od ponad 10-ciu. Niektóre z nich powierzyły KMC-Services większość swoich procesów logistycznych, od magazynowania surowców i opakowań poprzez pobór prób laboratoryjnych, kompleksowy transport z i do fabryk aż po magazynowanie wyrobów gotowych, kompletacje i inne czynności wymagane przed wysyłką do klientów i wreszcie transport do odbiorców. Jubileusz odbył się w formie Gali Oskarów, podczas której partnerzy biznesowi zostali uhonorowani statuetkami „Oskara” w dwóch kategoriach: Błyszczących Gwiazd oraz Wschodzących Gwiazd.

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej