EKSPERT KMC-SERVICES WYPOWIEDZIAŁ SIĘ W SPECJALNYM WYDANIU PULSU BIZNESU

2.10.2018 roku Puls Biznesu, czołowy polski dziennik gospodarczy opublikował specjalne wydanie poświęcone logistyce podkreślając w ten sposób wagę tej dziedziny stanowiącej krwioobieg dzisiejszego świata biznesu i jego koło zamachowe.

W wydaniu tym podjęto m.in. temat wagi elastyczności w obsłudze logistycznej rozumianej jako nieprzerwane reagowanie na zmieniający się biznes klientów, bez jednoczesnej utraty jakości świadczonych usług. O wypowiedź w tym temacie poproszono eksperta KMC-Services – Macieja Winiarskiego, dyrektora ds. logistyki w firmie. Maciej Winiarski zaprezentował w swej wypowiedzi sposób rozumienia pojęcia elastyczności i jego zastosowania w codziennej obsłudze klientów przez KMC-Services i podkreślił, między innymi, iż jako KMC-Services „ zarówno w sytuacjach dużych zmian, wynikających ze strategii jak i codziennych „pożarów” stajemy zawsze frontem do naszych Klientów, słuchamy, analizujemy, proponujemy rozwiązania”. Dodał też, że oczywiście taka postawa nie jest w realizacji łatwa ale „wiemy, że jest to ważne by Klient miał w nas partnera, który dzieli z nim wyzwania i nie zostawia w potrzebie.”

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej