EKSPERT KMC-SERVICES PANELISTĄ NA XV FORUM MENEDŻERÓW LOGISTYKI POLSKA LOGISTYKA

W dniach 2-3.10.2018, w Warszawie, odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń skupiających
branżę logistyki w Polsce – XV Forum Menedżerów Logistyki POLSKA LOGISTYKA.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez wydawnictwo Bonnier Polska, wydawcę czołowego
polskiego dziennika gospodarczego Puls Biznesu. W Forum wzięło udział ok. 250 menedżerów
logistyki kluczowych firm mających swoje operacje w Polsce – zarówno po stronie produkcji i handlu
jak i ze strony operatorów logistycznych i firm świadczących selektywne usługi w tym zakresie.
KMC-Services było jednym ze sponsorów i partnerów tego wydarzenia a Maciej Winiarski, dyrektor
ds. logistyki, został zaproszony do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas panelu
dyskusyjnego „Elastyczność w logistyce” podejmującego ten niezwykle ważny dla współczesnej
logistyki temat.

Do dyskusji został zaproszony również reprezentant kluczowego klienta KMC-Services – pan Krzysztof
Hardek z Royal Canin Dysrybucja, dzięki czemu mówiąc o elastyczności obydwaj dyskutujący mogli się
odnieść także do doświadczeń praktycznych wynikających ze wzajemnej współpracy i pokazać wagę i
wyzwania wynikające z potrzeby elastyczności widziane okiem zarówno klienta, jak i obsługującego go
operatora.

 

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej