Blog Nasi Eksperci

Maciej Winiarski

Ekspert ds. zarządzania łańcuchem dostaw

Ekspert w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw ze szczególnym uwzględnieniem etapu magazynowania oraz usług logistycznych świadczonych na tym etapie.

Specjalista w zakresie doboru optymalnych powierzchni oraz infrastruktury magazynowej i negocjacji z ich dostawcami, konstruowania i opiniowania umów logistycznych, tworzenia efektywnych struktur kadrowych w magazynie z określeniem sposobu delegowania obowiązków, rekrutacji, budowania ścieżek kariery.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, certyfikowany członek Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków ELA, od 2009 roku wykładowca z zakresu systemów logistycznych przedsiębiorstw w katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Od 2005 roku związany z KMC-Services, aktualnie jako dyrektor ds. logistyki, odpowiedzialny za szereg projektów logistycznych w zakresie magazynowania i usług magazynowych dla firm takich jak Royal Canin, Royal Canin Dystrybucja, Nidec, Intersnack, Shipco, DS. Smiths, Valeo, Bahlsen, Teekanne i wielu innych.

Autor rozwiązań w zakresie magazynowania w ramach projektów doradczych dla firm, w tym między innymi dla Alstom Power (Litwa), Silgan White Cap Polska, Intersnack, Lajkonik Snacks, Farmona, Animex Foods.

Odpowiedzialny za opracowanie i realizację rozwiązań logistycznych dla IKEA w ramach projektu Ostatnia Mila (home delivery), których poziom jakości (dostaw na czas, kompletnych, w dobrym stanie) został wysoko oceniony i potwierdzony m.in. wskaźnikami w badaniach satysfakcji klientów na poziomie ponad 96%.

Karolina Gil

Ekspert ds. transportu

Ekspert w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowana członkini Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków ELA.

Od 2004 roku związana z KMC-Services, aktualnie jako dyrektor ds. transportu, prowadziła i nadal prowadzi projekty z zakresu organizacji transportu krajowego oraz międzynarodowego dla firm Coveris Rigid Polska, Huhtamaki, Mieszko, Wawel, Procter&Gamble, Unilever, Arcelor Mittal, Intersnack, Ardagh Group, Boryszew, Cartamundi, Amerplast, Mecalux i wielu innych.

Specjalistka w zakresie optymalizacji kosztów transportu, budowania optymalnych rozwiązań międzynarodowych, zarządzania towarem w transporcie, doboru rozwiązań w ramach „zielonej logistyki”.

Autor rozwiązań transportowych w ramach szeregu międzynarodowych projektów doradczych a także rozwiązań „szytych na miarę”, w tym w projekcie Ostatnia Mila (home delivery) dla IKEA, w ramach którego realizowana była obsługa punktów serwisowych w wybranych oddziałach IKEA w Polsce oraz dostawy produktów IKEA do klientów indywidualnych.

Wojciech Kobosz

Ekspert ds. projektowania, wdrażania i transformacji procesów oraz e-commerce

Ekspert w zakresie projektowania, wdrażania i transformacji procesów w obszarze dystrybucji,  logistyki magazynowej oraz e-commerce. Specjalizuje się również w infrastrukturze magazynowej, środkach transportu bliskiego jak również wdrożeniach rozwiązań oraz systemów IT w obszarze logistyki magazynowej.

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Od 2010 roku związany z KMC-Services, aktualnie jako kierownik logistyki ds. operacyjnych, odpowiedzialny za szereg projektów oraz realizacji rozwiązań logistycznych dla klientów m in. z branż automotive, FMCG, pet food, retail, e-commerce.

Autor rozwiązań w zakresie projektów doradczych dla szeregu firm, w tym między innymi Silgan White Cap Polska, Lajkonik Snacks, Farmona.

Marcin Patynowski

Ekspert ds. jakości

Specjalista w zakresie jakości i BHP. Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Systemu Zarządzania Jakością oraz BHP z elementami dydaktyki bezpieczeństwa; Certyfikat Pełnomocnika SZJ wydany przez PCBC.

Praktykuje w obszarze zarządzania jakością (od 2005 roku), bezpieczeństwa żywności (od 2012 roku) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (od 2013). Od 2012 roku pełnomocnik ds. jakości w KMC-Services, odpowiedzialny za certyfikacje i utrzymanie systemów SZJ oraz HACCP, działania audytowe i kontrolne, wdrażanie i szkolenie pracowników, koordynowanie działań w zakresie BHP, zapewnienie jakości oferowanych usług, m.in. dla firm Royal Canin, Royal Canin Dystrybucja, Nidec, Intersnack, Shipco, Teekanne, Baker. Promuje ideę ciągłego doskonalenia KAIZEN i koncepcje Lean Management.

W projektach doradczych autor opinii i rozwiązań w kwestiach jakościowych, ochrony pracowników i bezpieczeństwa żywności, m.in. dla firm Silgan White Cap, Pasta Masta. Weryfikuje projekty pod kątem zgodności z regulacjami i dobrymi praktykami.