Odpowiedzialność to dla nas kluczowa wartość. Zarówno w biznesie jak i w relacjach z otoczeniem.

Uważamy, że każda firma powinna realizować założenia biznesowe w sposób odpowiedzialny, a czerpiąc z otoczenia powinna zwracać dług. Realizujemy tę filozofię poprzez dbałość o środowisko naturalne, lokalną społeczność oraz otoczenie biznesowe.

Program CSR realizujemy w oparciu o cztery płaszczyzny.

Działania pro-ekologiczne

Dbałość o środowisko naturalne poprzez redukcję emisji CO2, recykling odpadów oraz edukację pracowników.

Działania pro-społeczne

Aktywność w inicjatywach udzielających wsparcia ludziom i zwierzętom.

Działania pro-pracownicze

Dbałość o warunki pracy i rozwój
specjalistów.

Działania pro-biznesowe

Wsparcie lokalnych firm, w tym małych
podmiotów, poprzez preferencje w zakupach
oferowanych przez nie dóbr i usług.

Działania pro-ekologiczne

Dbałość o środowisko naturalne rozumiemy jako stałą postawę, a nie incydenty. Wyrażamy ją szeregiem działań, które prowadzimy na co dzień:

 • Nasze magazyny posiadają energooszczędne oświetlenie LED. Dzięki temu co miesiąc redukujemy emisję CO2 do atmosfery o 38,5 tony
 • Naszą flotę wybieramy wg niskiej emisji CO2 zgodnej ze standardami Euro 5 i Euro 6, minimalizując negatywny wpływ transportu na środowisko
 • W zakres oferowanych usług magazynowych wchodzi zarządzanie opakowaniami zwrotnymi, znacząco wydłużając okres,
  w jakim są one wykorzystywane i opóźniając poddanie ich recyclingowi.
 • We wszystkich oddziałach naszej firmy prowadzimy konsekwentną akcję recyklingu. Każdy pracownik rozumie
  jej znaczenie i bierze w niej udział.
 • Prowadzimy edukację pracowników w zakresie dbałości o środowisko, dla kierowców prowadzimy szkolenia z Eco Drivingu.
  Dzięki temu każdy pracownik biorący udział w świadczonych przez nas usługach logistycznych świadomie przyczynia się do właściwej opieki
  nad środowiskiem naturalnym.

Działania pro-społeczne

Odpowiedzialność społeczną realizujemy poprzez wsparcie finansowe i organizacyjne dla stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz ludzi i zwierząt. Wspieramy liczne organizacje spełniające tę misję, a wśród nich:

Fundację VIVA!  www.viva.org.plFundację Centaurus  www.centaurus.org.pl

Fundację Przystań Ocalenie  www.przystanocalenie.pl

Rozwijając obszar naszego wsparcia dla zwierząt, w 2017 roku zarejestrowaliśmy własną fundację, której celem jest pomoc zwierzętom żyjącym w złych warunkach lub źle traktowanym przez ich właścicieli.

Fundacja Dla Zwierząt  www.facebook.com/fundacjainterwencje

Działania pro-pracownicze

Siłą każdej organizacji są ludzie, którzy ją tworzą. Budujemy nasz zespół od lat i największym wyróżnieniem jest dla nas to, że z wieloma członkami zespołu łączy nas długotrwała współpraca.
Zapewniamy dobre warunki pracy naszym specjalistom, a oni zapewniają solidną jakość obsługi i realizacji zleceń dla naszych klientów.

 • Działamy w oparciu o zasady Kodeksu Dobrych Praktyk i standardy IWAY.
 • W ramach programu „Jemy Polskie Owoce” codziennie dostępne są w firmie świeże, zdrowe przekąski dla wszystkich pracowników i cykliczna edukacja na temat zdrowego żywienia.
 • Wspieramy młodych, organizując staże dla studentów, dając im tym samym możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej i zdobycia doświadczenia.

Działania pro-biznesowe

Wyznajemy zasadę, że w biznesie trzeba sobie pomagać – tym bardziej, jeśli działa się po sąsiedzku. Dlatego dokonując zakupów czy wybierając dostawców, kiedy to tylko możliwe, dajemy preferencję biznesom lokalnym. Oczywiście decyduje jakość i niezawodność dostarczanych dóbr – jeśli spełniają one nasze wymogi – nasi sąsiedzi stają się naszymi partnerami biznesowymi.

By wspierać przedsiębiorczość działamy również w organizacjach biznesowych.
Prezes KMC-Services, pani Katarzyna Chabinka jest Członkiem Zarządu Brytyjsko – Polskiej Izby Gospodarczej (British Polish Chamber of Commerce) oraz Stowarzyszenia Polskich Menedżerów Logistyki.